Spelrätter 2021

Vi är en medlemsklubb som bildades 1896. Vi tillhör en av Europas ledande tennisklubbar. Vår vision är att befästa och förstärka KLTK:s position som en trivsam och naturlig mötesplats för tennisspelare och deras familjer i Stockholm.

Är du intresserad av medlemskap i KLTK? Läs då broschyren Guide till medlemskap (se nedan) där du hittar information om medlemskapet samt hur ansökningsprocessen går till.

För en plats på klubbens väntelista till spelrätter, börja med att boka ett personligt möte med introduktionsansvarig, se bli medlem nedan. Här följer en beskrivning av de spelrätter som erbjuds på KLTK inklusive våra avgifter.

PÅ GRUND AV RÅDANDE PANDEMI KOMMER VI INTE ATT GENOMFÖRA FLER INTRODUKTIONER 2021. DELS ÄR FLERTALET AV KLUBBENS FACILITETER SOM VI VILL VISA STÄNGDA, OCH DELS VILL VI INTE BIDRA TILL MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR SOM NORMALT SETT INTE SES. PÅ DENNA SIDA ANSLÅR VI NÄR INTRO-VERKSAMHETEN ÅTERUPPTAS. 

Du som redan står i kö för ett medlemskap med spelrätt kan följa din plats på vår väntelista.

Vill du bli medlem utan spelrätt, boka ett personligt möte med klubbens generalsekreterare.

För att ta del av medlemmars rättigheter och skyldigheter rekommenderar vi att du läser Medlemmars handbok nedan.

GUIDE TILL MEDLEMSKAP
BLI MEDLEM
VÄNTELISTA
NYA MEDLEMMAR
MEDLEMMARS HANDBOK

Här nedan finner du mer information samt våra olika avgifter.

Medlem med Aktiv spelrätt

 • Aktiv spelrätt kan man erhålla fr.o.m. det år man fyller 22 år.
 • Kan spela en timme i taget inomhus eller utomhus. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel.
 • Gästspel utan debitering, 4 st per termin.
 • NYTT: En banbokning och/eller en tränarbokning kan endast överlåtas till medlem med samma spelrätt.
 • Fri tillgång till gymmet.
 • Fri tillgång till poolen.
 • Fritt spel i squashen men gästavgift för icke medlem. Från 1 juli 2019 gäller detta squashbana 1.
 • Fri mat och dryck i klubbrestaurangen för 1000:-/termin.
 • NYTT: Spel med gäst på ”blåa” tider betalas med 190 kr/timme och gäst.
 • NYTT: Spel med gäst på ”röda” tider betalas med 280 kr/timme och gäst.
 • Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på ”blåa” tider inomhus är avgiftsfritt.
 • NYTT: Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på ”röda” tider inomhus betalas med 140 kr/timme och juniormedlem.
 • NYTT: Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på lördagar från 14:30 inomhus är avgiftsfritt.
 • NYTT: Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på söndagar från 16:30 inomhus är avgiftsfritt.
 • Spel med gäst utomhus behandlas som ”röda” tider.
 • I gästavgiften ingår tillträde i medlems sällskap till medlemmars omklädningsrum, pool, gym och klubbrum.
 • Som gäst är man välkommen till KLTK maximalt 12 gånger per kalenderår. Är gästen maka, make, sambo, barn eller förälder är antalet 18 gånger.
 • Seniormedlem med spelrätt som spelar med egna barn eller barnbarn under 18 år erlägger 40:- i gästavgift. Detta pris gäller för bana som bokas på plats i receptionen fem minuter före spel. Banan måste ha varit obokad i 60 minuter. KLTK-juniorer som spelar med andra juniormedlemmar i klubben har dock företräde till bokning av ledig tid.
 • NYTT: Icke medlemmar (juniorer) erhåller ej längre rabatt på gästavgifter bortsett från undantaget ovan.

Måndag - torsdag

BlåStarttid 07.00 - 10.00, 12.30 - 14.30, 21.00-21.30
RödStarttid 10.30 - 12.00, 15.00 - 20.30

Fredag

BlåStarttid 07.00 - 09.30, 18.30 - 20.00
RödStarttid 10.00 - 18.00

Lördag

BlåStarttid 08.00 - 08.30, 18.00-19.00
RödStarttid 09.00 - 17.30

Söndag *

BlåStarttid 08.30, 19.00 - 21.00
RödStarttid 09.00 - 18.30
* = Helgdagar har samma priser som söndagar.

Medlem med Temporär spelrätt

 • NYTT: Se Aktiv spelrätt om ändrade regler gällande gästavgifter för KLTK-juniorer samt överlåtelse av bokning.
 • Medlem med Temporär spelrätt kan man bli fr.o.m. det år man fyller 22 år.
 • Kan spela tennis inomhus september – april, måndag – torsdag före 15.00 (sista speltid 14.00–15.00) och från 21.00.
 • Kan spela tennis inomhus september – april, fredag, lördag och söndag från 17.30.
 • Kan spela tennis inomhus september – april, lördag 08.00 – 09.00 och söndag 08.30-09.30.
 • Kan spela tennis inomhus maj – augusti på samtliga banor och tider.
 • Kan spela tennis juli och september utomhus på samtliga banor och tider.
 • För spel med medlem på andra dagar och tider än ovan erläggs 50 % av ordinarie gästavgift (gäller från 2019-07-01).
 • Kan spela en timme i taget. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 20.00 kvällen innan spel på samtliga tider inom- och utomhus. Banan måste dock ha varit obokad i 60 minuter.
 • Medlem med Temporär spelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.
 • Gästspel utan debitering, 4 st per termin.
 • Fri tillgång till gymmet.
 • Fri tillgång till poolen.
 • Fritt spel i squashen men gästavgift för icke medlem. Från 1 juli 2019 gäller detta squashbana 1.
 • Fri mat och dryck i klubbrestaurangen för 1000:-/termin.
 • Beträffande spel med gäst; se medlem med Aktiv spelrätt ovan.
 • Medlem med Temporär spelrätt som spelar med egna barn eller barnbarn under 18 år erlägger 40:- i gästavgift. Detta pris gäller för bana som bokas på plats i receptionen fem minuter före spel. Banan måste ha varit obokad i 60 minuter. KLTK-juniorer som spelar med andra juniormedlemmar i klubben har dock företräde till bokning av ledig tid.
 • Medlem med Temporär spelrätt som önskar konvertera till Aktiv spelrätt kommer att erbjudas denna möjlighet inom 12 – 36 månader. För mer information se denna LÄNK.

Medlem med Seniorspelrätt

 • NYTT: Se Aktiv spelrätt om ändrade regler gällande gästavgifter för KLTK-juniorer samt överlåtelse av bokning.
 • Seniorspelrätt kan man erhålla fr.o.m. det år man fyller 75 år.
 • Kan spela tennis inom- och utomhus vardagar före 15.00 (sista speltid 14.00–15.00).
 • För spel med medlem på andra dagar och tider än ovan erläggs 50 % av ordinarie gästavgift.
 • Kan spela en timme i taget inomhus eller utomhus. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel och gäller vardagar före 15.00 (sista speltid 14.00–15.00).
 • Medlem med Seniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.
 • Gästspel utan debitering, 4 st per termin.
 • Fri tillgång till gymmet.
 • Fri tillgång till poolen.
 • Fritt spel på squashbana 1 men gästavgift för icke medlem.
 • Fri mat och dryck i klubbrestaurangen för 1000:-/termin.
 • Beträffande spel med gäst; se medlem med Aktiv spelrätt ovan.
 • Medlem är välkommen att ta med sin gäst till medlemmars omklädningsrum, pool, gym och klubbrum.
 • Som gäst är man välkommen till KLTK maximalt 12 gånger per kalenderår. Är gästen maka, make, sambo, barn eller förälder är antalet 18 gånger.
 • Medlem med Seniorspelrätt som spelar med egna barn eller barnbarn under 18 år erlägger 40:- i gästavgift. Detta pris gäller för bana som bokas på plats i receptionen fem minuter före spel. Banan måste ha varit obokad i 60 minuter. KLTK-juniorer som spelar med andra juniormedlemmar i klubben har dock företräde till bokning av ledig tid.

Medlem med Juniorspelrätt

 • NYTT: Se Aktiv spelrätt om ändrade regler gällande gästavgifter för KLTK-juniorer samt överlåtelse av bokning.
 • Medlem med Juniorspelrätt för barn och ungdomar 6–21 år som har förälder/föräldrar som är medlemmar med spelrätt (man kan ansöka till detta medlemskap med spelrätt så länge man är 15 år eller yngre = t.o.m. det år man fyller 15 år).
 • Rätt att boka och spela tennis måndag – torsdag före 15.30 (sista speltid 14.30 – 15.30) samt från 19.00.
 • Som ovan fredag, lördag och söndag från 17.30.
 • Som ovan fredagar före kl. 11.00 (sista speltid 10.00 – 11.00).
 • Som ovan lördag 08.00-09.00 och 12.00-14.00.
 • Som söndag 08.30-09.30 och 12.00-14.00.
 • Som ovan maj – augusti på samtliga banor och tider inomhus.
 • Som ovan juli och september på samtliga banor och tider utomhus.
 • Bokningar på plats i hallen när en obokad speltid startar, samtliga banor och tider.
 • Kan spela en timme i taget. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • För spel med medlem på andra dagar och tider än ovan erläggs 50 % av ordinarie gästavgift.
 • Medlemmar med Juniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.
 • Rätt att utan extra kostnad boka och spela squash alla dagar alla tider. Från 1 juli 2019 gäller detta squashbana 1.
 • Fri entré till KLTK Gymmet efter genomförd introduktion.
 • Tillgång till bordtennisbordet från det år man fyller 10 år.
 • Fritt tillträde till poolen från det år man fyller 12 år.
 • Mat och dryck i restaurangen för 700 kronor per termin.
 • Beträffande spel med gäst; se under medlem med Aktiv spelrätt ovan.
 • Denna spelrätt är begränsad till maximalt tre bokningstillfällen per vecka.

KLTK Junior

Juniorer som deltar i klubbens träningsverksamhet fr.o.m. det år man fyller 6  t.o.m. det år man fyller 21. Spelvillkor och andra förutsättningar fastställs av styrelsens i KLTK Junior- och Tävlingsförening. Träning och spel individanpassas och avgiften är kopplad till träningens nivå och omfattning.

KLTK-juniorer erhåller 6 fria gästspel per termin inomhus som kan nyttjas för spel med en seniormedlem. KLTK-junior har dessutom rätt att, fem minuter före utsatt tid, avgiftsfritt boka lediga banor i receptionen vid spel med annan KLTK-junior. För spel med icke medlem erläggs ordinarie gästavgift.

Du som är KLTK-junior (till och med 18 år);

 • spelar avgiftsfritt som gäst på ”blåa” tider (inomhus).
 • betalar som gäst på ”röda” tider 140 kr/timme (inomhus).
 • spelar avgiftsfritt som gäst på lördagar från 14:30 (inomhus).
 • spelar avgiftsfritt som gäst på söndagar från 16:30 (inomhus).

KLTK-junior kan inte överta banbokningar eller tränarbokningar från klubbens seniormedlemmar.

Medlem med Vilande spelrätt

En kategori för dem som sympatiserar med KLTK som tillfälligt eller varaktigt inte aktivt utövar tennis. Medlem med vilande spelrätt har företräde att återfå en aktiv spelrätt.

Medlem med Vilande spelrätt kan erhålla tillträde till KLTK Gymmet, poolområdet och fri parkering. Vid intresse kontakta klubbens kansli 08-459 15 15.

Medlem Utan spelrätt

En kategori för dem som sympatiserar med KLTK men som inte har spelrätt.

Avgifter 2021

Medlem med Aktiv spelrätt (från det år man fyller 30 år)

Inträdesavgift: 12 000 kr. Betalas det år man fyller 30 år och reduceras med 1/5 för varje år man varit medlem i klubben i obruten följd (spelrättsfria år räknas ej).
Årsavgift: 1 000 kr/år.
Avgift för Aktiv spelrätt: 16 300 kr/år.

Medlem med Aktiv spelrätt (till och med det år man fyller 29 år)

Inträdesavgift: 12 000 kr. Betalas det år man fyller 30 år och reduceras med 1/5 för varje år man varit medlem i klubben i obruten följd (spelrättsfria år räknas ej).
Årsavgift: 1 000 kr/år.
Avgift för Aktiv spelrätt: 11 300 kr/år.

Medlem med Aktiv spelrätt (insats)

Medlemmar med aktiv spelrätt som räntefritt lämnat ett lån till klubben. Insatsen återfås efter begäran till nominellt värde vid utträde. Det sker ingen nyrekrytering till denna medlemskategori.
Årsavgift: 1 000 kr/år.
Avgift för Aktiv spelrätt: 14 000 kr/år.

Medlem med Temporär spelrätt

Inträdesavgift: 12 000 kr. Betalas det år man fyller 28 år och reduceras med 1/5 för varje år man varit medlem i klubben i obruten följd (spelrättsfria år räknas ej). Inträdesavgiften återbetalas om medlemmen ej önskar konvertera till medlem med aktiv spelrätt.
Årsavgift: 1 000 kr/år.
Avgift för Temporär spelrätt: 15 300 kr/år.

Medlem med Seniorspelrätt

Årsavgift: 1 000 kr/år.
Avgift för Seniorspelrätt: 11 300 kr/år.

Medlem med Juniorspelrätt

Årsavgift: 500 kr/år.
Avgift för Juniorspelrätt: 9 400 kr/år.

KLTK Junior

Årsavgift: 500 kr/år.

Övriga avgifter och villkor fastställs av KLTK Junior- och Tävlingsförening.

Befintliga medlemmar t.o.m. det år de fyller 25 år, som på grund av studier vistas utanför Stockholm, kan ansöka om en spelrätt kallad ”non-residential”. Spelrättsavgiften är 3 750 kr/år. Årsavgift tillkommer.

Medlem med Vilande spelrätt

Årsavgift: 2 000 kr/år från och med det år man fyller 30 år till och med det år man fyller 64 år.
Årsavgift: 500 kr/år från och med det år man fyller 19 år till och med det år man fyller 29 år samt från och med det år man fyller 65 år.

Medlem med Vilande spelrätt kan erhålla tillträde till KLTK Gymmet, poolområdet och fri parkering. Vid intresse kontakta klubbens kansli 08-459 15 00. Avgift 3.500 kr/halvår.

Medlem Utan spelrätt

Inträdesavgift: 12 000 kr.
Årsavgift: 2 000 kr/år.

Familjerabatt

Om en person i familjen betalar full avgift som medlem med Aktiv spelrätt eller medlem med Temporär spelrätt erhåller övriga familjemedlemmar som är skrivna på samma adress 20% rabatt på spelrättsavgift och avgift i juniorverksamheten. Rabatten gäller ej för barn över 25 år och ej heller för Academy of KLTK.

Övrigt att notera

Årsavgiften betalas per kalenderår till KLTK och KLTK Junior- och Tävlingsförening samt spelrättsavgiften halvårsvis till Kungl. Tennishallen AB. Spelrättsavgiften anges inklusive moms. Årsavgiften som faktureras från klubbarna är momsbefriad. Inträdesavgiften (momsbefriad) kan erläggas till KLTK med 50% vid inträdet och resterande belopp inom 12 månader. Två eller flera spelrätter kan inte kombineras.

Fakturor från Kungl. Lawn Tennis Klubben och Kungl. Tennishallen AB kan betalas via autogiro.

Nytt medlemskort

Om medlemskortet förkommit eller slutat fungera kan ett nytt kort beställas via KANSLI@KLTK.SE. Medlem betalar KLTK:s självkostnad för ett nytt kort. För närvarande 295 kronor.