Spelrätter 2024

Vi är en medlemsklubb som bildades 1896. Vi tillhör en av Europas ledande tennisklubbar. Vår vision är att befästa och förstärka KLTK:s position som en trivsam och naturlig mötesplats för tennisspelare och deras familjer i Stockholm.

Är du intresserad av medlemskap i KLTK? Läs då broschyren Guide till medlemskap (se nedan) där du hittar information om medlemskapet samt hur ansökningsprocessen går till.

För en plats på klubbens väntelista till spelrätter, börja med att boka ett personligt möte med introduktionsansvarig, se ansöka om medlemskap nedan. Här följer en beskrivning av de spelrätter som erbjuds på KLTK inklusive våra avgifter.

Du som redan står i kö för ett medlemskap med spelrätt kan följa din plats på vår väntelista.

Vill du bli medlem utan spelrätt, boka ett personligt möte med klubbens generalsekreterare.

För att ta del av medlemmars rättigheter och skyldigheter rekommenderar vi att du läser Medlemmars handbok nedan.

GUIDE TILL MEDLEMSKAP
ANSÖKA OM MEDLEMSKAP
KLTK KONCEPTET
VÄNTELISTA
PRIORITERAD GÄST
NYA MEDLEMMAR
MEDLEMMARS HANDBOK
AVGIFTER

Här nedan finner du mer information.

Medlem med Aktiv spelrätt

 • Aktiv spelrätt kan man erhålla fr.o.m. det år man fyller 22 år (19 år för juniorer från KLTK:s organiserade verksamhet).
 • Kan spela en timme i taget inomhus eller utomhus. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel.
 • Gästspel utan debitering, 4 st per termin.
 • En banbokning och/eller en tränarbokning kan endast överlåtas till medlem med samma spelrätt.
 • Fri tillgång till gymmet.
 • Fri tillgång till poolen.
 • Fri mat och dryck i klubbrestaurangen för 1.100:-/termin.
 • Spel med gäst på ”blåa” tider betalas med 220 kr/timme och gäst.
 • Spel med gäst på ”röda” tider betalas med 320 kr/timme och gäst.
 • Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på ”blåa” tider inomhus är avgiftsfritt.
 • Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på ”röda” tider inomhus betalas med 160 kr/timme och juniormedlem.
 • Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på lördagar från 14:30 inomhus är avgiftsfritt.
 • Spel med juniormedlem (till och med 18 år) på söndagar från 16:30 inomhus är avgiftsfritt.
 • Spel med gäst utomhus behandlas som ”röda” tider.
 • I gästavgiften ingår tillträde i medlems sällskap till medlemmars omklädningsrum, pool, gym och klubbrum.
 • Som gäst är man välkommen till KLTK maximalt 10 gånger per kalenderår. Är gästen maka, make, sambo, barn eller förälder är antalet 18 gånger.
 • Seniormedlem med spelrätt som spelar med egna barn eller barnbarn under 18 år erlägger 40:- i gästavgift. Detta pris gäller för bana som bokas på plats i receptionen fem minuter före spel. Banan måste ha varit obokad i 60 minuter. KLTK-juniorer som spelar med andra juniormedlemmar i klubben har dock företräde till bokning av ledig tid.
 • Icke medlemmar (juniorer) erhåller ej längre rabatt på gästavgifter bortsett från undantaget ovan.

Måndag - torsdag

BlåStarttid 07.00–10.00, 12.30–14.30, 21.00
RödStarttid 10.30–12.00, 15.00–20.30

Fredag

BlåStarttid 07.00–09.30, 18.30–20.00
RödStarttid 10.00–18.00

Lördag

BlåStarttid 08.00–08.30, 18.00–19.00
RödStarttid 09.00–17.30

Söndag *

BlåStarttid 08.30, 19.00–20.30
RödStarttid 09.00–18.30
* = Helgdagar har samma priser som söndagar.

Medlem med Temporär spelrätt

 • Se Aktiv spelrätt om regler gällande gästavgifter för KLTK-juniorer samt överlåtelse av bokning.
 • Medlem med Temporär spelrätt kan man bli fr.o.m. det år man fyller 22 år.
 • Kan spela tennis inomhus september – april, måndag – torsdag före 15.00 (sista speltid 14.00–15.00) och från 21.00.
 • Kan spela tennis inomhus september – april, fredag, lördag och söndag från 17.30.
 • Kan spela tennis inomhus september – april, lördag 08.00–09.00 och söndag 08.30–09.30.
 • Kan spela tennis inomhus maj – augusti på samtliga banor och tider.
 • Kan spela tennis juli och september utomhus på samtliga banor och tider.
 • För spel med medlem på andra dagar och tider än ovan erläggs 50 % av ordinarie gästavgift.
 • Kan spela en timme i taget. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 20.00 kvällen innan spel på samtliga tider inom- och utomhus. Banan måste dock ha varit obokad i 60 minuter.
 • Medlem med Temporär spelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.
 • Gästspel utan debitering, 4 st per termin.
 • Fri tillgång till gymmet.
 • Fri tillgång till poolen.
 • Fri mat och dryck i klubbrestaurangen för 1.100:-/termin.
 • Beträffande spel med gäst; se medlem med Aktiv spelrätt ovan.
 • Medlem med Temporär spelrätt som spelar med egna barn eller barnbarn under 18 år erlägger 40:- i gästavgift. Detta pris gäller för bana som bokas på plats i receptionen fem minuter före spel. Banan måste ha varit obokad i 60 minuter. KLTK-juniorer som spelar med andra juniormedlemmar i klubben har dock företräde till bokning av ledig tid.
 • Medlem med Temporär spelrätt som önskar konvertera till Aktiv spelrätt kommer att erbjudas denna möjlighet inom 12–36 månader. För mer information se denna LÄNK.

Medlem med Seniorspelrätt

 • Se Aktiv spelrätt om regler gällande gästavgifter för KLTK-juniorer samt överlåtelse av bokning.
 • Seniorspelrätt kan man erhålla fr.o.m. det år man fyller 75 år.
 • Kan spela tennis inom- och utomhus vardagar före 15.00 (sista speltid 14.00–15.00).
 • För spel med medlem på andra dagar och tider än ovan erläggs 50 % av ordinarie gästavgift.
 • Kan spela en timme i taget inomhus eller utomhus. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel och gäller vardagar före 15.00 (sista speltid 14.00–15.00).
 • Medlem med Seniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.
 • Gästspel utan debitering, 4 st per termin.
 • Fri tillgång till gymmet.
 • Fri tillgång till poolen.
 • Fri mat och dryck i klubbrestaurangen för 1.100:-/termin.
 • Beträffande spel med gäst; se medlem med Aktiv spelrätt ovan.
 • Medlem är välkommen att ta med sin gäst till medlemmars omklädningsrum, pool, gym och klubbrum.
 • Som gäst är man välkommen till KLTK maximalt 10 gånger per kalenderår. Är gästen maka, make, sambo, barn eller förälder är antalet 18 gånger.
 • Medlem med Seniorspelrätt som spelar med egna barn eller barnbarn under 18 år erlägger 40:- i gästavgift. Detta pris gäller för bana som bokas på plats i receptionen fem minuter före spel. Banan måste ha varit obokad i 60 minuter. KLTK-juniorer som spelar med andra juniormedlemmar i klubben har dock företräde till bokning av ledig tid.

Medlem med Juniorspelrätt

 • Se Aktiv spelrätt om ändrade regler gällande gästavgifter för KLTK-juniorer samt överlåtelse av bokning.
 • Medlem med Juniorspelrätt för barn och ungdomar 6–21 år som har förälder/föräldrar som är medlemmar med spelrätt (man kan ansöka till detta medlemskap med spelrätt så länge man är 15 år eller yngre = t.o.m. det år man fyller 15 år).
  Rätt att boka och spela tennis…
 • … september – april, måndag–torsdag före 15.30 (sista speltid 14.30–15.30) samt från 19.00.
 • … september – april, fredag, lördag och söndag från 17.30.
 • … september – april, fredagar före kl. 11.00 (sista speltid 10.00–11.00).
 • … september – april, lördag 08.00-09.00 och 12.00–14.00.
 • … september – april, söndag 08.30-09.30 och 12.00–14.00.
 • … maj – augusti på samtliga banor och tider inomhus.
 • … juli och september på samtliga banor och tider utomhus.
 • … på en bokning som görs på plats i hallen när en obokad speltid startar, samtliga banor och tider.
 • Medlem med Juniorspelrätt kan spela en timme i taget. När man har spelat denna timme kan man boka en ny tid.
 • För spel med medlem på andra dagar och tider än ovan erläggs 50 % av ordinarie gästavgift. Överstiger antal spel 3 ggr under en vecka, erläggs ordinarie gästavgift.
 • Medlem med Juniorspelrätt kan ta lektioner utan att en gästavgift utgår på de tider där de själva kan boka. Övriga tider erläggs 50% av ordinarie gästavgift som medspelare på en lektion.
 • Fri entré till KLTK Gymmet efter genomförd introduktion.
 • Fri entré till poolen från det år man fyller 12 år.
 • Tillgång till bollrum, bordtennisbord och minitennisbanor.
 • Tillgång till juniorernas klubbrum – Cosy Corner från det år man fyller 10 år.
 • Mat och dryck i restaurangen för 800 kronor per termin.
 • Beträffande spel med gäst; se under medlem med Aktiv spelrätt ovan.
 • Denna spelrätt är begränsad till maximalt tre bokningstillfällen per vecka.

KLTK Junior

Juniorer som deltar i klubbens träningsverksamhet fr.o.m. det år man fyller 8  t.o.m. det år man fyller 19. Spelvillkor och andra förutsättningar fastställs av styrelsens i KLTK Junior- och Tävlingsförening. Träning och spel individanpassas och avgiften är kopplad till träningens nivå och omfattning.

KLTK-juniorer erhåller 6 fria gästspel per termin inomhus som kan nyttjas för spel med en seniormedlem. KLTK-junior har dessutom rätt att, fem minuter före utsatt tid, avgiftsfritt boka lediga banor i receptionen vid spel med annan KLTK-junior. För spel med icke medlem erläggs ordinarie gästavgift.

Du som är KLTK-junior (till och med 19 år);

 • spelar avgiftsfritt som gäst på ”blåa” tider (inomhus).
 • betalar som gäst på ”röda” tider 160 kr/timme (inomhus).
 • spelar avgiftsfritt som gäst på lördagar från 14:30 (inomhus).
 • spelar avgiftsfritt som gäst på söndagar från 16:30 (inomhus).

KLTK-junior kan inte överta banbokningar eller tränarbokningar från klubbens seniormedlemmar.

Befintliga medlemmar i juniorverksamheten som på grund av studier vistas utanför Stockholm, kan ansöka om en spelrätt kallad ”non-residential”. Denna spelrätt kan erhållas till och med det år man fyller 25 år.

Medlem med Vilande spelrätt

En kategori för dem som sympatiserar med KLTK som tillfälligt eller varaktigt inte aktivt utövar tennis. Medlem med Vilande spelrätt har företräde att återfå en Aktiv spelrätt.

Medlem med Vilande spelrätt har tillträde till medlemmars klubbrum beläget bakom bardisken i restaurang Kungliga. Som medlem med Vilande spelrätt kan du erhålla tillträde till KLTK Gymmet, poolområdet och fri parkering. Vid intresse kontakta klubbens kansli 08-459 15 15.

Medlem med Gym+

En möjlighet för medlem med Vilande spelrätt, som av olika anledningar inte önskar bokningsrätt för tennis men, som vill få tillgång till övriga faciliteter i Kungl. Tennishallen.

 • Tillgång till medlemmars omklädningsrum med torrbastu, ångbastu, handduk och spaprodukter.
 • Tillgång till varma och kalla rehab-bad (efter introduktion och säkerhetsgenomgång).
 • Tillträde till KLTK Gymmet med den senaste Technogym-utrustningen. I KLTK Gymmet finns tillgång till personliga tränare, legitimerade terapeuter och massörer.
 • Tillträde till poolområdet.
 • Fri parkering fem timmar.

Medlem Utan spelrätt

En kategori för dem som sympatiserar med KLTK men som inte har spelrätt.