Koncept och regler

KLTK avviker från majoriteten av Sveriges tennisklubbar. Våra medlemmar har valt en annan väg att fördela medlemsnytta som mer påminner om ett antal välkända internationella tennisklubbar. För att detta ska fungera och för att vi ska kunna prioritera det som är viktigt för många medlemmar så krävs ett antal regler och rutiner. Har du frågor eller förslag kring KLTK:s koncept och eller vårt regelverk, kontakta styrelsens Etik- och disciplinkommitté.

Här nedan finns:

KLTK KONCEPTET

ALLMÄNA REGLER OCH RUTINER

POOLREGLER

RUTINER KRING NYA KLUBBRUMMET

TRAFIKPOLICY PÅ KLTK

THE KLTK WAY