Om organisationen

Här finner ni vår vision och våra mål kring juniorverksamheten i KLTK Junior- och Tävlingsförening. Vi beskriver hur vi är organiserade och vilka som arbetar med våra juniorer. Vidare finner du här vår trafikpolicy samt information om vårt samarbete med Rädda Barnen.

Juniorverksamheten organiseras och genomförs av KLTK Junior- och Tävlingsförening där man genom ett samarbetsavtal med Kungl. Lawn Tennis Klubben får tillgång till lokaler, tränarresurser och administrativ stöd.

Målgruppen för juniorverksamhet är spelare i åldrarna 8-21 år som är bosatta i närområdet, barn till medlemmar i Kungl. Lawn Tennis Klubben och medlemmar i KLTK Junior- och Tävlingsförening samt hårt arbetande och intresserade spelare på hög nivå.

Med närområdet menas Stockholms innerstad och angränsande kommuner, t.ex. Lidingö och Danderyd. Spelare från andra områden kan välkomnas om de har föräldrar som är medlemmar i ovan nämnda föreningar eller att en medverkan fyller en viktig funktion i verksamheten. Samtliga nya spelare, vilka alltid måste bedömas vara träningsvilliga och goda kamrater, skall godkännas av KLTK:s Junior- och Tävlingsförening eller av den kommitté som styrelsen utser för uppdraget. Det skall alltid vara spelarna själva eller deras föräldrar som tar kontakt med klubben. Vi värvar inte aktivt juniorer annat än till minitennisverksamheten.

Glädje – Engagemang – Utveckling

Vår ambition med aktiviteterna i juniorverksamhet är att spelare, tränare och föräldrar ska uppleva glädje, engagemang och utveckling i alla delar av spelarutbildningen.

Läs mer här nedan om:

VISION & MÅL
ORGANISATION
PERSONAL
COSY CORNER
THE KLTK WAY
TRAFIKPOLICY

Kungl. Lawn Tennis Klubben och KLTK Junior- och Tävlingsförening dokumenterar juniorverksamheten löpande genom fotografering och videoinspelning i informationssyfte. Materialet används sedan på vår hemsida, nyhetsbrev och på klubbens sociala medier. Om ni som målsman INTE samtycker till detta går det bra att höra av sig till kansli@kltk.se.