Damer & herrar elit

KLTK:s elitspelare organiseras via Junior- och elitkommittén. Kommitténs uppgift är att fostra elitspelare som representerar KLTK.

Vision & mål

KLTK ska medverka med A-lag i Svenska Tennisförbundets seriesystem med ambitionen att både dam- och herrlaget ska befinna sig i högsta divisionen inomhus. Dock prioriteras inte seriesystemet före den enskilde spelarens program. Svenska Tennisförbundets Elitserie saknar kommersiellt, medialt och medlemsintresse varför vi endast tar ut spelare till vårt representationslag som har glädje eller egen nytta av att medverka.

Elitspelarna ska vara goda föredömen både på och utanför banan.

Genomförande & strategi

Elitspelarna på KLTK ska erbjudas en bra miljö för att utvecklas vilket innebär tillgång till banor, bollar och tränarstöd från klubben i en rimlig omfattning.

Den främsta källan av elitspelare ska vara klubbens egna juniorspelare. Junior- & elitkommittén ska därför hålla en bra dialog med de egna juniorerna för att säkerställa att vi ger rätt stöd i utvecklingen mot att bli elitspelare.

Junior- & elitkommitténs ambition är att det ska vara så attraktivt att representera KLTK att elitspelare som inte spelat i klubben sedan barnsben vill representera klubben i serien och andra externa tävlingar.

Junior- & elitkommittén ska verka för att ett antal duktiga elitspelare medverkar i den årliga internationella klubbmatchen Gregory Cup.