Bli medlem med spelrätt

Vi har en väntelista för dig som önskar bli medlem med spelrätt i klubben. Intresset för att spela tennis som medlem i Kungl. Lawn Tennis Klubben har under en längre tid varit stort.

Allt fler har upptäckt fördelarna med vårt unika koncept inte minst tack vare den goda tillgången på tennisbanor (15 inomhus, sex utomhus). Skickliga tränare, ett ultramodernt gym, Sveriges vassaste tennisbutik och en trevlig restaurang är andra bidragande faktorer.

För att vidmakthålla den generösa tillgången på banor, välkomnas nya medlemmar med spelrätt i samma takt som nuvarande medlemmar med spelrätt lämnar klubben. Som ny medlem inleder man med det vi kallar Temporär spelrätt.

Är du intresserad av medlemskap med spelrätt så välkommen att boka ett personligt möte med introduktionsansvarig. Mötet består av 30 minuter tennis samt rundvandring och introduktion om vad ett medlemskap innebär. Du bokar det personliga mötet via vår reception 08-459 15 00 alternativt INFO@KLTK.SE. Ansökan kan göras från det år man fyller 19 år (medlem med spelrätt kan erhållas från det år man fyller 22 år).

Vår förhoppning är att du ska ha en lång relation med KLTK när du väl blir medlem. Därför tycker vi att det är viktigt att du får se vår anläggning och att vi får möjlighet att presentera vårt erbjudande. Det personliga introduktionsmötet inklusive tennisbana, bollar och tränare kostar 500 kronor som betalas i vår reception i samband med ditt besök. När du blir medlem reduceras inträdesavgiften med motsvarande belopp.

Klicka här för att läsa vår GUIDE TILL MEDLEMSKAP
Klicka här för att se våra SPELRÄTTER

KLTK:s vision

KLTK:s vision är att vara den ledande tennisklubben i Sverige. Vi ska ständigt förädla vårt koncept för att ge de bästa förutsättningar för klubbens medlemmar att spela och utveckla sin tennis. Våra faciliteter ska tillhöra de främsta i ett internationellt perspektiv för både träning och tävling avseende tennisspel året om och våra värden ska vårdas för kommande generationer.

KLTK:s mål

  • Befästa och förstärka Klubbens och Kungl. Tennishallens position som en trivsam och naturlig mötesplats för tennisspelare och deras familjer i Stockholm.
  • Utveckla och underhålla Kungl. Tennishallen i sådan omfattning att den kan överlämnas till kommande generationer i skick och funktion som en av Europas främsta tennisanläggningar för spel året runt.
  • Medlemmarna ska utgöras av såväl elit-, tävlings- som motionsspelare i alla åldrar med strävan om en jämn könsfördelning.
  • Medlemmarna och framförallt våra juniorer skall känna glädje och stolthet över att spela i Kungl. Tennishallen och för KLTK.
  • I första hand erbjuda tennisspel och annan träning i sådan utsträckning och form att alla medlemmars tennis kan utvecklas. Därutöver ska ett brett utbud av kringtjänster med anknytning till tennisutövande och klubbverksamhet erbjudas.
  • Tillhandahålla resultatorienterad satsning på egna juniorer.
  • Klubbens värderingar är vedertaget idrottsliga så som fair play och gott kamratskap.
  • Avgifterna skall av medlemmarna uppfattas som rimliga.
  • Bidra på ett aktivt sätt till verksamheterna inom Svenska Tennisförbundet, Stockholms Tennisförbund och Stockholm Open.