Bli juniormedlem på KLTK

Vi välkomnar årligen ett antal "nya" juniorer till KLTK:s organiserade juniorverksamhet. Är du intresserad av en av dessa platser så kom till oss för provspel.

Vi arrangerar provspel varje vår för intresserade juniorer. Våren 2017 är det barn födda 2008  – 2011 som vi välkomnar för provspel i syfte att ingå i vår organiserade verksamhet från hösten 2017.

Välkommen till Kungl. Tennishallen den 23 april.

Det finns omklädningsrum och duschar i arenan.

Följande tider gäller för respektive åldrar:
Född 2010-2011: 12.00 – 14.00
Född 2008-2009: 14.00 – 16.00

För att både våra tränare och medverkande juniorer ska få ut maximalt av provspelet så kan inte målsman eller annan medföljande vara närvarande under själva aktiviteten som tar knappt två timmar.

För anmälan till provspel KLICKA HÄR.

Välkommen!

Barn födda 2002 - 2007

För barn födda 2002 – 2007 gäller följande: Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå av samma kön.

Vanligtvis får vi kännedom om dessa lediga platser efter sommarlovet. Vi kommer då att på denna LÄNK fredagen den 15 september klockan 12:00 anslå vilka lediga platser som är aktuella att tillsätta utifrån:

1. Ålder
2. Kön
3. Spelnivå

Om man då vill aspirera på någon av de lediga platserna kan man anmäla sig till ett provspel som äger rum fredagen den 22 september klockan 17.30 i Kungl. Tennishallen.

Ambitiösa tävlingsjuniorer

Är du en ambitiös tävlingsjunior och tillhör en av Stockholms bästa spelare i din ålderskategori med intresse av KLTK? Vänligen kontakta MAGNUS.ENNERBERG@KLTK.SE. Magnus har ingen möjlighet att besvara övriga frågor gällande provspel eller hur verksamheten är organiserad. För dessa frågor hänvisar vi till vår hemsida.