Bli juniormedlem

Vi välkomnar årligen ett antal "nya" juniorer till den organiserade verksamheten i KLTK Junior- och Tävlingsförening. Är du intresserad av en av dessa platser så kom till oss för provspel.

Vi arrangerar provspel varje vår för intresserade juniorer.

För att både våra tränare och medverkande juniorer ska få ut maximalt av provspelet så kan inte målsman eller annan medföljande vara närvarande under själva aktiviteten som tar knappt två timmar.

Barn födda 2005 - 2012

För barn födda 2005 – 2012 gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå av samma kön.

Vanligtvis får vi kännedom om dessa lediga platser efter sommarlovet. Vi kommer då att anslå vilka lediga platser som är aktuella att tillsätta utifrån:

1. Ålder
2. Kön
3. Spelnivå

Om man då vill aspirera på någon av de lediga platserna kan man anmäla sig till ett provspel som äger rum den 18 september i Kungl. Tennishallen. Mer information och anmälan anslås den 11 september kl.12.00.

Ambitiösa tävlingsjuniorer

Är du en ambitiös tävlingsjunior och tillhör en av Stockholms bästa spelare i din ålderskategori med intresse av vår klubb? Vänligen kontakta AFTAB.BAIG@KLTK.SE. Aftab har ingen möjlighet att besvara övriga frågor gällande provspel eller hur verksamheten är organiserad. För dessa frågor hänvisar vi till vår hemsida.