Bli juniormedlem på KLTK

Vi välkomnar årligen ett antal "nya" juniorer till KLTK:s organiserade juniorverksamhet. Är du intresserad av en av dessa platser så kom till oss för provspel.

Vi arrangerar provspel varje vår för intresserade juniorer. Våren 2019 är det barn födda 2012 som vi välkomnar för provspel i syfte att ingå i vår organiserade verksamhet från hösten 2019.

För att både våra tränare och medverkande juniorer ska få ut maximalt av provspelet så kan inte målsman eller annan medföljande vara närvarande under själva aktiviteten som tar knappt två timmar.

Barn födda 2004 - 2011

För barn födda 2004 – 2011 gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå av samma kön.

Vanligtvis får vi kännedom om dessa lediga platser efter sommarlovet. Vi kommer då att anslå vilka lediga platser som är aktuella att tillsätta utifrån:

1. Ålder
2. Kön
3. Spelnivå

Om man då vill aspirera på någon av de lediga platserna kan man anmäla sig till ett provspel som äger rum den 20 september i Kungl. Tennishallen. Mer information och anmälan anslås den 13 september kl.12.00.

Ambitiösa tävlingsjuniorer

Är du en ambitiös tävlingsjunior och tillhör en av Stockholms bästa spelare i din ålderskategori med intresse av KLTK? Vänligen kontakta AFTAB.BAIG@KLTK.SE. Aftab har ingen möjlighet att besvara övriga frågor gällande provspel eller hur verksamheten är organiserad. För dessa frågor hänvisar vi till vår hemsida.