Trafikpolicy på KLTK

Vi på KLTK Junior- och Tävlingsförening ser säker transport av spelare och ledare som en självklarhet och har därför en trafikpolicy där attityd, beteende, ansvar och kunskap är genomgående ledord. Policyn ska ses som ett levande dokument väl förankrat hos föräldrarna till klubbens juniorer.

Detta är vad som gäller enligt vår trafikpolicy:

 • Föraren ska följa gällande trafikföreskrifter.
 • Våra förare ska följa gällande hastighetsbestämmelser och anpassa hastigheten efter väglag och andra omständigheter.
 • Det ska finnas bilbälten till samtliga passagerare som naturligtvis också ska användas på rätt sätt. Föräldrar ska påtala vikten av att barnen håller sig särskilt lugna i bilen för att inte störa föraren under färd.
 • För barn under 140 cm måste sittkudde användas.
 • Föraren ska avstå alkoholintag i god tid före avresan.
 • Föreningen ska informera ansvariga förare om vikten av att vara utvilad innan man sätter sig vid ratten
 • Föraren ska ha erfarenhet av gällande fordon.
 • Föraren ska avbryta eller senarelägga transporter om väder och väglag är alltför dåligt.
 • Planering av förarbyten och raster ska göras vid längre resor.
 • Eventuell last ska vara förankrad på ett tryggt och säkert sätt.
 • Fordonet ska vara godkänt av svensk bilprovning och ha däck anpassade till aktuellt väglag.
 • Klubben ska informera sina medlemmar om det särskilda ansvar det innebär att skjutsa barn och ungdomar i privata bilar till och från träning- och tävlingsverksamhet.
 • Om bussen ska köras till tävlingsplatser och det finns utrymme för juniorer i den ska alla som kan tänkas vilja följa med informeras med e-post samtidigt. Sedan tillämpas principen först till kvarn. Klubben debiterar per resväg för varje junior.