Kontakt

Kungl. Lawn Tennis Klubben

Adress: Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm
Organisationsnummer: 802002-0031
BG:
167-4340

Telefon reception/växel: 08-459 15 00
Telefon kansli: 08-459 15 15
Fax: 08-664 38 88
Kansliets ordinarie öppettider: Vardagar 08.30-17.00

E-post: KANSLI@KLTK.SE

Receptionsansvarig/butikschef
Fredrik Carlsson
Telefon: 08-459 15 17
FREDRIK.CARLSSON@KLTK.SE

Kansliansvarig
Camilla Cordischi
Telefon: 08-459 15 15
KANSLI@KLTK.SE

Projektledare/koordinator
Carl Sandin
Telefon: 08-459 15 07
CARL.SANDIN@KLTK.SE

Biträdande generalsekreterare
Micaela Hjelm
Telefon: 08-459 15 03
MICAELA.HJELM@KLTK.SE

Generalsekreterare
Mats Låftman
Telefon: 08-459 15 22
MATS.LAFTMAN@KLTK.SE

Ekonomiansvarig
Eva Hjorth
Telefon: 08-459 15 04
EVA.HJORTH@KLTK.SE

Ekonomiassistent
Annelie Bemgård
Telefon: 08-459 15 26
ANNELIE.BEMGARD@KLTK.SE

Academy of KLTK

Chefstränare
Rickard Billing
Telefon: 08-459 15 34
RICKARD.BILLING@KLTK.SE

Kungl. Tennishallen AB

Adress: Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm
Organisationsnummer: 556041-2693
BG:
167-4357

Telefon reception/växel 08-459 15 00

E-post reception: INFO@KLTK.SE
E-post fastighetsfrågor och externa evenemang: FASTIGHET@KLTK.SE

Fastighetsservice
Patrik Blomberg
Telefon: 08-459 15 21
PATRIK.BLOMBERG@KLTK.SE

KLTK Gymmet
Telefon: 08-459 15 00
Fakturor, övrig administration: 08-545 811 70
GYM@KLTK.SE

Restaurang Kungliga
Bordsbokning 08-459 15 05
RESTAURANG@KLTK.SE

KLTK Junior- och Tävlingsförening

Adress: Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm
Organisationsnummer: 802523-7507
BG:
876-9523

Kansliansvarig
Camilla Cordischi
Telefon: 08-459 15 15
KANSLI@KLTK.SE

Chefstränare
Aftab Baig
Telefon: 08-459 15 12
AFTAB.BAIG@KLTK.SE