Kontakt

Vår ambition är att du ska hitta all väsentlig information på denna hemsida. Saknar du något så kontakta klubbens kansli.

Adress, telefon, giro

Besöksadress: Lidingövägen 75, Stockholm
Postadress: Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm

Telefon reception/växel: 08-459 15 00
Telefon kansli: 08-459 15 15
Fax: 08-664 38 88

E-post Kungl. Tennishallen:
INFO@KLTK.SE
E-post KLTK: KANSLI@KLTK.SE

BG: 167-4340

KLTK

Reception och bokning
Telefon reception/växel: 08-459 15 00
RECEPTION@KLTK.SE

Receptionsansvarig/butikschef
Fredrik Carlsson
Telefon: 08-459 15 17
FREDRIK.CARLSSON@KLTK.SE

Kansli
Camilla Cordischi
Telefon: 08-459 15 15
KANSLI@KLTK.SE

Klubbsekreterare
Andreas Blomdahl
Telefon: 08-459 15 07
ANDREAS.BLOMDAHL@KLTK.SE

Biträdande generalsekreterare
Micaela Hjelm
Telefon: 08-459 15 03
MICAELA.HJELM@KLTK.SE

Generalsekreterare
Mats Låftman
Telefon: 08-459 15 22
MATS.LAFTMAN@KLTK.SE

Ekonomiansvarig
Eva Hjorth
Telefon: 08-459 15 04
EVA.HJORTH@KLTK.SE

Ekonomiassistent
Annelie Bemgård
Telefon: 08-459 15 26
ANNELIE.BEMGARD@KLTK.SE

Chefstränare
Aftab Baig
Telefon: 08-459 15 12
AFTAB.BAIG@KLTK.SE

Academy of KLTK

Chefstränare
Rickard Billing
Telefon: 08-459 15 34
RICKARD.BILLING@KLTK.SE

Kungl. Tennishallen

Reception och banbokning
Telefon: 08-459 15 00
RECEPTION@KLTK.SE

Fastighetsfrågor, externa evenemang
FASTIGHET@KLTK.SE

Fastighetsservice
Patrik Blomberg
Telefon: 08-459 15 21
PATRIK.BLOMBERG@KLTK.SE

KLTK Gymmet
Telefon: 08-459 15 00
Fakturor, övrig administration: 08-545 811 70
GYM@KLTK.SE

Restaurang Kungliga
Bordsbokning 08-459 15 05
RESTAURANG@KLTK.SE