Medlemsavgifter 2023

Medlem med Aktiv spelrätt (från det år man fyller 30 år)

Inträdesavgift: 12.000 kr. Betalas det år man fyller 30 år och reduceras med 1/5 för varje år man varit medlem i klubben i obruten följd (spelrättsfria år räknas ej).
Årsavgift: 1.000 kr/år.
Avgift för Aktiv spelrätt: 18.150 kr/år.

Medlem med Aktiv spelrätt (till och med det år man fyller 29 år)

Inträdesavgift: 12.000 kr. Betalas det år man fyller 30 år och reduceras med 1/5 för varje år man varit medlem i klubben i obruten följd (spelrättsfria år räknas ej).
Årsavgift: 500 kr/år till och med det år man fyller 21 år, därefter 1.000 kr/år.
Avgift för Aktiv spelrätt: 12.650 kr/år.

Medlem med Temporär spelrätt

Inträdesavgift: 12.000 kr. Betalas det år man fyller 30 år och reduceras med 1/5 för varje år man varit medlem i klubben i obruten följd (spelrättsfria år räknas ej). Inträdesavgiften återbetalas om medlemmen ej önskar konvertera till medlem med aktiv spelrätt.
Årsavgift: 1.000 kr/år.
Avgift för Temporär spelrätt: 17.050 kr/år.

Medlem med Seniorspelrätt

Årsavgift: 1.000 kr/år.
Avgift för Seniorspelrätt: 12.650 kr/år.

Medlem med Juniorspelrätt

Årsavgift: 500 kr/år.
Avgift för Juniorspelrätt: 10.560 kr/år.

KLTK Junior

Årsavgift: 500 kr/år.

Övriga avgifter och villkor fastställs av KLTK Junior- och Tävlingsförening.

Medlem med status som ”non-residential” erlägger 4.125 kr/år i spelrättsavgift. Årsavgift tillkommer.

Medlem med Vilande spelrätt

Årsavgift: 2.000 kr/år från och med det år man fyller 30 år till och med det år man fyller 64 år.
Årsavgift: 500 kr/år från och med det år man fyller 19 år till och med det år man fyller 29 år samt från och med det år man fyller 65 år.

Medlem med Gym+

Avgift: 3.850 kr/halvår.
Medlemsavgift för Vilande spelrätt tillkommer, se ovan.

Medlem Utan spelrätt

Inträdesavgift: 12.000 kr.
Årsavgift: 2.000 kr/år.

Familjerabatt

Om en person i familjen betalar full avgift som medlem med Aktiv spelrätt eller medlem med Temporär spelrätt erhåller övriga familjemedlemmar som är skrivna på samma adress 20% rabatt på spelrättsavgift och avgift i juniorverksamheten. Rabatten gäller ej för barn över 25 år och ej heller för Academy of KLTK.

Övrigt att notera

Årsavgiften betalas per kalenderår till KLTK och KLTK Junior- och Tävlingsförening men faktureras av Kungl. Tennishallen AB för föreningarnas räkning. Spelrättsavgiften faktureras halvårsvis från Kungl. Tennishallen AB. Spelrättsavgiften anges inklusive moms. Årsavgiften är momsbefriad. Inträdesavgiften (momsbefriad) kan erläggas med 50% vid inträdet och resterande belopp inom 12 månader. Två eller flera spelrätter kan inte kombineras.

Fakturorna från Kungl. Tennishallen AB kan betalas via autogiro.

Nytt medlemskort

Om medlemskortet förkommit eller slutat fungera kan ett nytt kort beställas via KANSLI@KLTK.SE. Medlem betalar KLTK:s självkostnad för ett nytt kort. För närvarande 310 kronor.