Poolregler

 • Poolen är öppen endast för KLTK:s medlemmar och gäster i medlems sällskap.
 • Gäster skall erlägga entréavgift i receptionen innan besöket.
 • Barn under 12 år måste vara i sällskap av en vuxen person.
 • Inget spring och inget dykande.
 • Gå i vattnet via trappan, hoppa inte från poolkanten.
 • Poolområdet är för bad, sol och vila. Leka får man göra på fotbollsplanen.
 • Inga badleksaker i poolen.
 • Lämna företräde till de som motionssimmar.
 • Ingen medhavd mat och dryck. Kontakta restaurangen.
 • Använd omklädningsrummen för ombyte.
 • Inga grusskor i poolområdet.
 • Duscha före bad.
 • Propra badkläder ska bäras.
 • Bada inte med blöjor.
 • Rökning ej tillåten.
 • Barnvagnar och husdjur får inte tas med i poolområdet.
 • Gör snyggt efter dig när du lämnar området.
 • KLTK:s handdukar på avsedd plats.