Om spårutbyggnad

Staden har sedan ett antal år tillbaka undersökt möjligheterna att lägga ett extra spår för tåg-rangering någonstans i närområdet av Värtahamnen/Frihamnen/Storängsbotten.

Det nya spåret skall löpa ca 100 meter och är enligt Staden nödvändigt för att frigöra utrymme för nya bostäder och kontor i Frihamnen. Under våren 2023 kom Staden fram till att detta skall ske genom utbyggnad av ett femte spår längs Kungl. Tennishallens norra långsida (där det idag går fyra parallella spår). I Stadens plan ligger byggnationsstart för det nya spåret ca år 2028.

Med anledning av Stadens planer har KLTK:s styrelse ställt samman ett PM för att belysa risker och konsekvenser med spårutbyggnaden. PM:et har skickats till berörda parter på Stadens Exploateringskontor, Stadsbyggnadsnämnden, Stadshusets borgarråd, och Trafikverket.

LÄS MER HÄR

Publicerat 2023-12-07