Medlemmars Minnesfond

För att hedra minnet av kära och saknade klubbkamrater som lämnat oss finns Medlemmars Minnesfond.

Fondens tillgångar används inte utan är en av flera vägar att stärka klubbens kapital i syfte att säkra en långsiktig överlevnad. Det händer att större belopp inkommer i samband med en medlems bortgång och då kan klubbens medlemmar vid ordinarie årsmöte besluta att upprätta en egen fond i denne medlems namn.

Insättning till Medlemmars Minnesfond har skett till minne av Sture Låftman, Gull Edgren, Eva Leo, Åke Belfrage, Ulla Garell Norrbom, Gunnar Holm, Ann Rehbinder, Bibbi Gullbrandsson, Stig Billgert, Margareta Bråkenhielm, Lennart Bergelin, Erik Bjäringer, Eva Hultkrantz, Sten Heyman, Ingrid Eggert, Madeleine Pegel von Kothen, Stig Appelgren, Ulla Låftman, Kenneth Johansson, Staffan Stockenberg, Vladimir Zabrodsky och Theodor Adelswärd.

Före detta medlemmar med en fond i eget namn är:

H.M. Konung Gustaf V:s Minnesfond
Carl Erik Pettersons Minnesfond
Tage Birkes Minnesfond
Aja Fagrells Minnesfond
Sven Österlunds Minnesfond
Lasse Ölanders Minnesfond