Gruppträning, drills och tränarledda aktiviteter

Klubbens tränare arrangerar varje vecka ett antal träningstillfällen som beskrivs nedan.

Aktiviteter med tränare

För att få största möjliga nytta av denna träning har vi skapat ett system för att klassificera deltagarnas spelnivå. Vi tror att kvaliteten på våra aktiviteter förbättras avsevärt om man formar dem efter spelare på en likvärdig spelnivå. LÄS MER OM POÄNGSYSTEMET.

Här följer KLTK:s aktiviteter som genomförs under ledning av en eller flera av klubbens tränare. För anmälan se MyCourt, vårt ordinarie bokningssystem. Alla tränarledda aktiviteter följer samma principer som vanliga lektioner som bokas genom MyCourt, inklusive vår policy vid en eventuell avbokning.

Drills

Tisdagar: 11.30–12.30, bana CC, för spelare med poäng 2.0–2.5.
Tisdagar: 12.30–13.30, bana CC, för spelare med poäng 4.0+.

Onsdagar: 11.30–12.30, bana CC, för spelare med poäng 3.0–3.5.

Antal deltagare: Maximalt 6 medlemmar.
Anmälan: Genom KLTK:s bokningssystem.
Avgift: 165:- som debiteras respektives medlemskonto.

Fys Drills

Måndagar: 11.30–12.30, bana CC, för alla spelnivåer.

Antal deltagare: Maximalt 6 medlemmar.
Anmälan: Genom KLTK:s bokningssystem.
Avgift: 165:- som debiteras respektives medlemskonto.

Intensiv träning

Tisdagar: 10.30–11.30, bana CC, för spelare med poäng 3.0.
Tisdagar: 13.30–14.30, bana CC, för spelare med poäng 3.5.

Onsdagar10.30–11.30, bana CC, för spelare med poäng 4.0.
Onsdagar12.30–13.30, bana CC, för spelare med poäng 4.5.

Torsdagar: 11.30–12.30, bana CC, för spelare med poäng 5.0+.
Torsdagar: 12.30–13.30, bana CC, för spelare med poäng 2.5.

Lördagar: 10.30–11.30, bana CC, för spelare med poäng 4.0+.
Lördagar: 11.30–12.30, bana CC, för spelare med poäng 2.0-2.5.
Lördagar: 12.30–13.30, bana CC, för spelare med poäng 3.0-3.5.

Antal deltagare: Maximalt 3 medlemmar.
Anmälan: Genom KLTK:s bokningssystem.
Avgift: 320:- som debiteras respektives medlemskonto.

Gruppträning (två banor)

Fredag10.00–11.00, bana 14 & 15, för spelare med poäng 3.0+.
Fredag12.00–13.00, bana 14 & 15, för spelare med poäng 4.0+.

Antal deltagare: Maximalt 8 medlemmar.
Anmälan: Genom KLTK:s bokningssystem.
Avgift: 130:- som debiteras respektives medlemskonto.