Aktiviteter

Kungl. Lawn Tennis Klubben har lång tradition av att anordna tennisturneringar. Den första internationella turneringen i klubbens regi ägde rum redan 1897.

Kalender

Bland våra mycket traditionsrika turneringar återfinns ATP-tävlingen Stockholm Open samt Kungens Kanna & Drottningens Pris som ingår i Tennis Europe Junior Tour.

Utöver dessa internationella ”giganter” genomförs årligen flera klubbtävlingar som oftast arrangeras med efterföljande sociala aktiviteter. Allt i syfte att öka trivseln för klubbens medlemmar.

Sedan ett nära samarbete inletts mellan Kungl. Lawn Tennis Klubben och KLTK Junior- och Tävlingsförening arrangeras de sanktionerade tävlingarna samt samtliga juniortävlingar av den senare nämnda föreningen.

Du hittar samtliga tävlingar, arrangemang och aktuella händelser under KALENDER. En översikt av det viktigaste HITTAR DU HÄR.