Love Tennis KLTK

Love Tennis är en ideell medlemsförening som ansvarar för att organisera och genomföra gruppspel för KLTK:s seniormedlemmar i alla nivåer.

Gruppspelet är en rolig möjlighet att utveckla sina matchkunskaper och samtidigt träffa nya klubbkamrater både på och utanför tennisbanan. Utöver det organiserade gruppspelet, erbjuds även sociala aktiviteter för alla som är med i Love Tennis – KLTK. Vårt mål är att skapa en härlig och positiv gemenskap samt att skapa ett socialt tävlingsforum, oavsett erfarenhetsnivå är alla seniormedlemmar varmt välkomna att deltaga. Man placeras i lämplig grupp baserat på ens spelnivå.

Love Tennis – KLTK erbjuder flera olika gruppspel:
Women’s Singles
Men’s Singles
Women’s Doubles
Men’s Doubles
Mixed Doubles

Det arrangeras en spelomgång på hösten och två spelomgångar på våren. Det går bra att signa upp sig för spel i två grupper per omgång. För att deltaga i gruppspelet krävs att man är medlem på KLTK med Aktiv spelrätt, Temporär spelrätt eller Senior spelrätt. Prioriterade gäster ges möjlighet att vara med i gruppspelet i mån av plats.
200 kr/per spelare och omgång.

  1.  Varje gruppspel består av ett antal grupper indelade efter spelnivå med 6-7 spelare/par i varje spelgrupp.
  2.  Alla möter alla i sin respektive spelgrupp inom tidsramen för gruppspelet.
  3.  Resultaten från matcherna registreras i systemet Backhandsmash, till vilket alla deltagare får en inloggning.
  4.  Spelarna överenskommer sinsemellan om matchtid, via mejl eller tfn.
  5.  Man använder sin spelrätt för att boka bana.
  6.  Matchtid är 50 min samt 10 min inbollning och matcherna spelas med gameräkning.
  7.  Vid omgångens slut avancerar de två bästa spelarna/lagen i resp. grupp uppåt medan de två som placerat sig längst ner flyttas ned ett steg. På detta sätt hålls spelnivån jämn över tid och det blir bra matcher för alla deltagare.
  8.  Som ”förstagångsdeltagare” i gruppspelet placeras du, i möjligaste mån, i en grupp som passar din spelnivå.

Datum spelomgångar

VT 2024 omgång 2
1 april – 16 juni
Sista anmälningsdag 22 mars

HT 2024
26 augusti – 1 december
Sista anmälningsdag 15 augusti

VT 2025 omgång 1
6 januari – 23 mars
Sista anmälningsdag 13 december

VT 2025 omgång 2
31 mars – 15 juni
Sista anmälningsdag 23 mars

 

FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN, SE HÄR