Historik

LÄS MER OM DAVIS CUP I KUNGL. TENNISHALLEN

LÄS MER OM VÅRA OS-FRAMGÅNGAR

1879

Den svenska tennisen föddes när dåvarande kronprins Gustaf reste till England och stiftade bekantskap med sporten. Han blev begeistrad och beslöt sig för att ta tennisen hem till Sverige.

Första banan

Kronprinsen såg till att det ganska snart byggdes en bana på Skeppsholmen i Stockholm. Fler och fler banor började byggas, både i Stockholm och ute i landet. Och fler och fler började spela tennis, inspirerade av Kronprins Gustafs entusiasm.

Första klubben

Kronprinsen fick Victor Balck, ”den svenska idrottens fader”, att översätta de engelska spelreglerna. De spelande började nu bilda klubbar. Det är osäkert vilken som var först. Det talas om Dalarö Lawntennisklubb som skulle ha bildats 1889, men man vet säkert att Stockholms Lawn Tennis Klubb av 1890 startade det året och har varit obrutet verksam sedan dess.

KLTK bildas

Det skulle dock dröja till 1892 innan kronprinsen inledde arbetet med att starta en egen tennisklubb. Från början var arbetsnamnet Lawntennisklubben Victoria, döpt efter kronprinsessan. Efter fyra års idogt arbete byggs så den första riktiga tennishallen i Sverige, Tennispaviljongen. Den uppförs i gamla Idrottsparken och delas med ett stort antal tennisklubbar i Stockholm. Paviljongen finns fortfarande kvar om än inte på ursprunglig plats. I samband med att byggnaden stod klar 1896 bildades KLTK under namnet H.K.H. Kronprinsens Lawn Tennis-Klubb.

Ny tennishall

Redan fyra år senare invigdes ytterligare en tennishall ritad av Stadion-arkitekten Torben Grut. Hallen låg på höjden norr om nuvarande Stadion och blev KLTK:s nya hemvist.

Prinsen blir kung

Efter kung Oscars bortgång avgick kung Gustaf V som ordförande och överlämnade formellt klubban till kronprins Gustaf Adolf. Den verkliga makten överlät han dock aldrig utan styrde klubben fram till sin död 1950. I samband med att Gustaf blev kung ändrades klubbens namn till Kungl. Lawn Tennis Klubben.

Nytt hem

Både kungen och de andra medlemmarna saknade dock en egen lokal. Alla i klubben, inte minst kungen, var överens om att man ville satsa på en egen hall och 1938 överlämnade Gustaf V en gåva till KLTK på 50 000 kronor med önskan ”att denna summa kunde bliva till nytta vid skapandet av ett eget hem”.

Den 22 oktober 1943 kunde en lycklig tenniskung inviga Kungl. Tennishallen och KLTK hade fått sin egen efterlängtade arena.

Stockholm Open och Davis Cup

Sedan dess har KLTK och Kungl. Tennishallen upplevt ett fantastiskt halvsekel med framgångar och begivenheter som ingen vågat drömma om. KLTK har t.ex. varit medarrangör av Stockholm Open sedan 1969 och den första Davis Cup-triumfen 1975 utspelades inte bara i hallen, utan också med KLTK-spelare i nyckelroller.

Framtiden

På senare år har Kungl. Tennishallen genomgått en omfattande renovering och över 130 miljoner kronor har investerats i anläggningen under åren 2002 – 2020.

KLTK har i över 125 år varit starkt bidragande till svensk tennis utveckling och avser att behålla den positionen.