Organisation Kungl. Lawn Tennis Klubben

Styrelsen väljs av medlemmarna vid klubbens årsmöte. Styrelsen utser därefter ansvariga för respektive kommitté. Respektive kommittéordförande rekryterar ledamöter till sin kommitté som sedan godkänns av styrelsen. Årsmötet utser också ledamöter i Valnämnden.

Styrelse

STEFAN DAHLBO, ordförande (0703-531 88)
HANS HEDSTRÖM, vice ordförande, ordförande i Ekonomi- och finanskommittén (0734-320 891)
KATRIN DAHLSTRÖM, Fastighetskommittén (0705-559 566)
JOHAN EKLÖW, ordförande KLTK Junior- och Tävlingsförening (0705-152 053)
PONTUS EKMAN, ordförande Fastighetskommittén (0733-229 266)
ANDERS GARPERED, (0707-587 928)
CECILIA LAGER, (0706-665 941)
CARL URBAN, ordförande Klubbkommittén (0707-353 415)
LINA WESTBERG, ordförande Junior- och elitkommittén, ordförande Etik- och disciplinkommittén (0703-201 530)

Adjungerad
HENRIK BERGMAN, ledamot Stockholm Open AB (0705-508 628)
ULRIKA SAXON, generalsekreterare (0706-436 065)

STYRELSENS ARBETSORDNING

Valnämnd

TOMAS NICOLIN, sammankallande (0709-517 272)
Ingela Baltscheffsky
Anna-Carin Månsson

Kommittéer

Junior- och elitkommittén
LINA WESTBERG, ordförande
Anders Garpered
Caroline Kållberg
Jean-Noel Lacoste, föräldrarepresentant
Helene Benalal, föräldrarepresentant
Magnus Ennerberg, adjungerad
Micaela Hjelm, adjungerad

Klubbkommittén
CARL URBAN, ordförande
Linda Bengtsson
Kristina Ebenius
David Holme
Therese Jernbeck
Christian Jungefeldt
Cecilia Lager
Ulrica Lanaro
Ulrika Saxon, adjungerad
Micaela Hjelm, adjungerad

Etik- och disciplinkommittén
LINA WESTBERG, ordförande
Cecilia Lager
Micaela Hjelm, adjungerad
Ulrika Saxon, adjungerad

Ekonomi- och finanskommittén
HANS HEDSTRÖM, ordförande
Lenny Asp
Björn Björnsson
Eva Hjorth, adjungerad
Ulrika Saxon, adjungerad

Fastighetskommittén
PONTUS EKMAN, ordförande
Katrin Dahlström
Stefan Dahlbo
Mats Wäppling, adjungerad
Tomm Heibø, adjungerad
Eva Hjorth, adjungerad
Ulrika Saxon, adjungerad

Kungl. Tennishallen AB
PONTUS EKMAN, ordförande
Katrin Dahlström
Stefan Dahlbo
Anders Garpered
Johan Eklöw
Hans Hedström
Cecilia Lager
Carl Urban
Lina Westberg

Stockholm Open AB
HENRIK BERGMAN, ordförande
Henrik Linglöf, suppleant

KONTAKTUPPGIFTER TILL KLUBBENS OCH HALLENS MEDARBETARE