Organisation

Styrelsen väljs av medlemmarna vid klubbens årsmöte. Styrelsen utser därefter ansvariga för respektive kommitté. Respektive kommittéordförande rekryterar ledamöter till sin kommitté som sedan godkänns av styrelsen. Årsmötet utser också ledamöter i Valnämnden.

Styrelse

MARCUS WALLENBERG, ordförande
HANS HEDSTRÖM, vice ordförande, ordförande i Ekonomi och finanskommittén (0734-179 370)
HENRIK BERGMAN, ordförande Stockholm Open AB (0705-259 663)
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande Sponsorkommittén (0707-888 470)
KATRIN DAHLSTRÖM, Fastighetskommittén (0705-559 566)
JOHAN EKLÖW, ordförande Junior- och elitkommittén (0705-152 053)
PONTUS EKMAN, ordförande Fastighetskommittén (0733-229 266)
ANDERS GARPERED, ordförande Utbildningskommittén (0707-587 928)
CARL URBAN, ordförande Klubbkommittén (0707-353 415)
LINA WESTBERG, Junior- och elitkommittén (0703-201 530)

Adjungerad
MATS LÅFTMAN, generalsekreterare (0708-664 380)

Valnämnd

LARS ÖLANDER, sammankallande (0705-455 084)
INGELA BALTSCHEFFSKY (0708-650 947)
LARS-JOHAN BLOM (0709-255 847)

Kommittéer

Junior- och elitkommittén
JOHAN EKLÖW, ordförande
Lina Westberg
Aftab Baig, adjungerad
Rickard Billing, adjungerad
Mats Låftman, adjungerad

Klubbkommittén
CARL URBAN, ordförande

Utbildningskommittén
ANDERS GARPERED, ordförande

Etik- och diciplinkommittén
BORJE VESTBERG, ordförande
Anna Berntson
Torbjörn Jakobson

Ekonomi och finanskommittén
HANS HEDSTRÖM, ordförande
Björn Björnsson
Eva Hjorth, adjungerad

Sponsorkommittén
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande
MATS LÅFTMAN
BERTIL PETERSEN
Anders Lilius

Fastighetskommittén
PONTUS EKMAN, ordförande
Mats Andersson
Katrin Dahlström
Mattias Nordström, adjungerad

Kungl. Tennishallen AB
PONTUS EKMAN, ordförande
Henrik Bergman
Catharina Bernstein
Katrin Dahlström
Anders Garpered
Johan Eklöw
Hans Hedström
Carl Urban
Marcus Wallenberg
Lina Westberg

Stockholm Open AB
HENRIK BERGMAN, ordförande
Hans Hedström, adjungerad