Organisation

Styrelsen väljs av medlemmarna vid klubbens årsmöte. Styrelsen utser därefter ansvariga för respektive kommitté. Respektive kommittéordförande rekryterar ledamöter till sin kommitté som sedan godkänns av styrelsen. Årsmötet utser också ledamöter i Valnämnden.

Styrelse

MARCUS WALLENBERG, ordförande
HANS HEDSTRÖM, vice ordförande, ordförande i Ekonomi och finanskommittén (0734-179 370)
HENRIK BERGMAN, Stockholm Open AB (0705-259 663)
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande Sponsorkommittén (0707-888 470)
BJÖRN BJÖRNSSON, ordförande Fastighetskommittén (0703-998 016)
ANDERS GARPERED, ordförande Utbildningskommittén (0707-587 928)
JOHAN EKLÖW, ordförande Junior- och elitkommittén (0705-152 053)
ANNA NORDLANDER, Klubbkommittén (0709-796 735)
CARL URBAN, ordförande Klubbkommittén (0707-353 415)
LINA WESTBERG, (0703-201 530)

Adjungerad
MATS LÅFTMAN, generalsekreterare (0708-664 380)

Valnämnd

LARS ÖLANDER, sammankallande (0705-455 084)
INGELA BALTSCHEFFSKY (0708-650 947)
LARS-JOHAN BLOM (0709-255 847)

Kommittéer

Junior- och elitkommittén
JOHAN EKLÖW, ordförande
Katrin Dahlström
Lina Westberg
Aftab Baig, adjungerad
Rickard Billing, adjungerad
Mats Låftman, adjungerad

Klubbkommittén
CARL URBAN, ordförande
Jesper Cederlind
Christian Jungefeldt
Maria Kaye
Cecilia Lager
Anna Nordlander

Utbildningskommittén
ANDERS GARPERED, ordförande
Lovisa Ziegler
Sofia Ziegler

Etik- och diciplinkommittén
BORJE VESTBERG, ordförande
Anna Berntson
Torbjörn Jakobson

Ekonomi och finanskommittén
HANS HEDSTRÖM, ordförande
Björn Björnsson
Eva Hjorth, adjungerad

Sponsorkommittén
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande
MATS LÅFTMAN
BERTIL PETERSEN
Anders Lilius

Fastighetskommittén
BJÖRN BJÖRNSSON, ordförande
Mats Andersson
Pontus Ekman
Mattias Nordström, adjungerad

Kungl. Tennishallen AB
BJÖRN BJÖRNSSON, ordförande
Henrik Bergman
Catharina Bernstein
Anders Garpered
Johan Eklöw
Hans Hedström
Anna Nordlander
Carl Urban
Lina Westberg

Stockholm Open AB
HENRIK BERGMAN, ledamot
Hans Hedström, adjungerad