Organisation Kungl. Lawn Tennis Klubben

Styrelsen väljs av medlemmarna vid klubbens årsmöte. Styrelsen utser därefter ansvariga för respektive kommitté. Respektive kommittéordförande rekryterar ledamöter till sin kommitté som sedan godkänns av styrelsen. Årsmötet utser också ledamöter i Valnämnden.

Styrelse

MARCUS WALLENBERG, ordförande
HANS HEDSTRÖM, vice ordförande, ordförande i Ekonomi- och finanskommittén (0724-025071)
HENRIK BERGMAN, ordförande Stockholm Open AB (0705-508 628)
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande Sponsorkommittén (0707-888 470)
KATRIN DAHLSTRÖM, Fastighetskommittén (0705-559 566)
JOHAN EKLÖW, ordförande Junior- och elitkommittén (0705-152 053)
PONTUS EKMAN, ordförande Fastighetskommittén (0733-229 266)
ANDERS GARPERED, ordförande Utbildningskommittén (0707-587 928)
CARL URBAN, ordförande Klubbkommittén (0707-353 415)
LINA WESTBERG, Junior- och elitkommittén (0703-201 530)

Adjungerad
MATS LÅFTMAN, generalsekreterare (0708-664 380)

Valnämnd

INGELA BALTSCHEFFSKY, sammankallande (0708-650 947)
Tomas Nicolin
Stefan Dahlbo

Kommittéer

Junior- och elitkommittén
LINA WESTBERG, ordförande
Peter Leijon
Martin Edlund, föräldrarepresentant
Aftab Baig, adjungerad
Rickard Billing, adjungerad
Micaela Hjelm, adjungerad

Klubbkommittén
CARL URBAN, ordförande
Jesper Cederlind
Kristina Ebenius
Therese Jernbeck
Christian Jungefeldt
Cecilia Lager
Micaela Hjelm, adjungerad

Utbildningskommittén
ANDERS GARPERED, ordförande
Anders Örnberg
Micaela Hjelm, adjungerad

Etik- och diciplinkommittén
BÖRJE VESTBERG, ordförande
Anna Berntson
Torbjörn Jakobson

Ekonomi- och finanskommittén
HANS HEDSTRÖM, ordförande
Lenny Asp
Björn Björnsson
Eva Hjorth, adjungerad
Mats Låftman, adjungerad

Sponsorkommittén
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande
Anders Lilius
MATS LÅFTMAN
BERTIL PETERSEN, adjungerad

Fastighetskommittén
PONTUS EKMAN, ordförande
Katrin Dahlström
Björn Björnsson, adjungerad
Micaela Hjelm, adjungerad
Eva Hjort, adjungerad
Mats Låftman, adjungerad
Mats Wäppling, adjungerad

Kungl. Tennishallen AB
PONTUS EKMAN, ordförande
Henrik Bergman
Catharina Bernstein
Katrin Dahlström
Anders Garpered
Johan Eklöw
Hans Hedström
Carl Urban
Marcus Wallenberg
Lina Westberg

Stockholm Open AB
HENRIK BERGMAN, ordförande
Hans Hedström, adjungerad