Organisation Kungl. Lawn Tennis Klubben

Styrelsen väljs av medlemmarna vid klubbens årsmöte. Styrelsen utser därefter ansvariga för respektive kommitté. Respektive kommittéordförande rekryterar ledamöter till sin kommitté som sedan godkänns av styrelsen. Årsmötet utser också ledamöter i Valnämnden.

Styrelse

MARCUS WALLENBERG, ordförande
HANS HEDSTRÖM, vice ordförande, ordförande i Ekonomi och finanskommittén (0734-179 370)
HENRIK BERGMAN, ordförande Stockholm Open AB (0705-259 663)
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande Sponsorkommittén (0707-888 470)
KATRIN DAHLSTRÖM, Fastighetskommittén (0705-559 566)
JOHAN EKLÖW, ordförande Junior- och elitkommittén (0705-152 053)
PONTUS EKMAN, ordförande Fastighetskommittén (0733-229 266)
ANDERS GARPERED, ordförande Utbildningskommittén (0707-587 928)
CARL URBAN, ordförande Klubbkommittén (0707-353 415)
LINA WESTBERG, Junior- och elitkommittén (0703-201 530)

Adjungerad
MATS LÅFTMAN, generalsekreterare (0708-664 380)

Valnämnd

INGELA BALTSCHEFFSKY, sammankallande (0708-650 947)
LARS ÖLANDER (0705-455 084)
LARS-JOHAN BLOM (0709-255 847)

Kommittéer

Junior- och elitkommittén
JOHAN EKLÖW, ordförande
Lina Westberg
Hristos Kitsos, föräldrarepresentant
Aftab Baig, adjungerad
Rickard Billing, adjungerad
Micaela Hjelm, adjungerad

Klubbkommittén
CARL URBAN, ordförande
Jesper Cederlind
Kristina Ebenius
Therese Jernbeck
Christian Jungefeldt
Cecilia Lager
Andreas Blomdahl, adjungerad

Utbildningskommittén
ANDERS GARPERED, ordförande

Etik- och diciplinkommittén
BORJE VESTBERG, ordförande
Anna Berntson
Torbjörn Jakobson

Ekonomi och finanskommittén
HANS HEDSTRÖM, ordförande
Björn Björnsson
Eva Hjorth, adjungerad

Sponsorkommittén
CATHARINA BERNSTEIN, ordförande
Anders Lilius
MATS LÅFTMAN, adjungerad
BERTIL PETERSEN, adjungerad

Fastighetskommittén
PONTUS EKMAN, ordförande
Mats Andersson
Katrin Dahlström
Micaela Hjelm, adjungerad
Mats Låftman, adjungerad

Kungl. Tennishallen AB
PONTUS EKMAN, ordförande
Henrik Bergman
Catharina Bernstein
Katrin Dahlström
Anders Garpered
Johan Eklöw
Hans Hedström
Carl Urban
Marcus Wallenberg
Lina Westberg

Stockholm Open AB
HENRIK BERGMAN, ordförande
Hans Hedström, adjungerad

Organisation KLTK Junior- och Tävlingsförening

Styrelsen väljs av medlemmarna vid klubbens årsmöte.

Styrelse

JOHAN EKLÖW, ordförande
KATRIN DAHLSTRÖM
CHRISTIAN JUNGEFELDT
CECILIA LAGER
CARL URBAN
LINA WESTBERG