The KLTK Way i samarbete med Rädda Barnen

För att alla juniorer ska trivas och utvecklas på bästa sätt inom KLTK Junior- och Tävlingsförenings verksamhet har vi satt upp följande punkter som föräldrar, spelare och ledare skall följa. Vi kallar detta för The KLTK Way. Detta är framtaget av ledare samt föräldra- och spelarrepresentanter under ledning av Rädda Barnen. Om någon inte följer dessa punkter vidtas åtgärder enligt åtgärdstrappan.

Föräldrar

Du och ditt barn

 • Barnets egen vilja är drivande
 • Stötta ditt barn
 • Ge beröm för arbetsinsats och mod att prova nya saker, inte resultat.
 • Lär barnet ta eget ansvar för sin tennis
 • Låt barnen initiera eventuella samtal om tennisen, det ska vara deras önskan att prata om tennis.

På klubben

 • Hälsa på spelare, föräldrar och tränare som du träffar
 • Lär ditt barn ta eget ansvar för sitt material och uppvärmning. Ditt barn ska bära sin väska själv och fylla sin vattenflaska själv
 • Visa respekt mot alla och sprid en positiv energi
 • Vid frågor, besök hemsida eller anslagstavla. Saknas informationen där så maila ansvarig tränare.

På tävling

 • Hälsa på spelare, föräldrar och tränare som du träffar
 • Lär ditt barn ta eget ansvar för sitt material och uppvärmning. Ditt barn ska bära sin väska själv och fylla sin vattenflaska själv
 • Ha en lugn approach på läktaren men applådera gärna fina poäng, oavsett vem som vinner bollen
 • Ge beröm för spelarens arbetsinsats och uppträdande men ta ej tränarrollen
 • Barnen ska själva anmäla sin närvaro till tävlingsledningen samt ska själv ha koll på när den ska gå in på banan

Gör ej

 • Gå inte in på banan vid träning eller match
 • Ta ej tränarrollen, låt barn och tränare sköta tennisen
 • Vid tävling, klappa inte vid motståndarens misstag
 • Lär barnen att ta ansvar för sin prestation, undanflykter eller skylla ifrån sig på fusk, dåliga banor osv. är aldrig tillåtet
 • Spring inte och köp bananer/fylla vattenflaskor under match eller pågående träning gång. Spelaren ska själv svara för sina förberedelser
 • Under match ska du aldrig kommentera domslut eller lägga dig i det som händer på banan. Spelarna och tävlingsledning ska sköta detta

Spelare

Du

 • Du är ansvarig för din tennis
 • Du är ansvarig för att ha koll och bära på ditt material
 • Fokusera alltid på det du kan påverka
 • Kämpa alltid 100 %
 • Våga utmana dig själv och testa nya saker
 • Efter varje match, det viktigaste är vad du har lärt dig

På klubben

 • Respektera alla på klubben och var aktsam om klubbens lokaler
 • Sprid glädje och positiv energi på och utanför banan
 • Hälsa på alla
 • Bär din väska själv och fyll själv din vattenflaska. Ha koll på ditt racket och dina senor
 • Stötta dina kamrater som du tränar med

På tävling

 • Du representerar KLTK Junior- och Tävlingsförening när du tävlar, uppträd schysst och korrekt på och utanför banan
 • Stötta dina klubbkamrater som spelar matcher i samma tävling
 • Värm upp som ett proffs
 • Du är ansvarig för att anmäla din närvaro till tävlingsledaren samt att packa och bära din väska samt fylla vattenflaska m.m.
 • Ge alltid 100 % hela matchen
 • Vid lagmatcher så närvarar du hela matchen, även när du inte spelar själv

Gör ej

 • Skyll aldrig ifrån dig. Ta ansvar för din insats. Vi kallar ingen motståndare för fuskare, gnetare eller andra uttryck och vi skyller inte på banor eller bollar eller annat

Ledare

Du

 • Stötta och uppmuntra
 • Vara förebild
 • Ge alla uppmärksamhet

På klubben

 • Sprida positiv energi
 • Rättvis behandling
 • Hälsa på alla
 • Respektera alla

På tävling

 • Sprida positiv energi
 • Ge feedback
 • Visa intresse
 • Matchbevaka så många som möjligt

Åtgärdstrappa

Rädda Barnen rekommenderar oss följande åtgärdstrappa vid bristande efterlevnad. 1:Beteendet uppmärksammas. 2:Beteendet varnas. 3:Beteendet bearbetas. 4:Beteendet får en konsekvens.

Barn och ungdomar

 1. Beteendet uppmärksammas
 • Individuellt
 • Direkt
 • Av de som ser det
 1. Beteendet varnas
 • Möte med spelare och föräldrar, mötet hålls av tränare eller styrelsemedlem. Handlingsplan skapas
 1. Beteendet bearbetas
 • Uppföljning av handlingsplan, max 30 dagar eller X antal tävlingar.
 1. Beteendet får en konsekvens
 • Styrelsen

Föräldrar

 1. Beteendet uppmärksammas
 • Individuellt
 • Direkt
 • Av de som ser det
 1. Beteendet varnas
 • Möte med föräldrar, mötet hålls av tränare eller styrelsemedlem. Handlingsplan skapas
 1. Beteendet bearbetas
 • Uppföljning av handlingsplan, max 30 dagar eller X antal tävlingar.
 1. Beteendet får en konsekvens
 • Styrelsen

Ledare

 1. Beteendet uppmärksammas
 • Individuellt
 • Direkt
 • Av de som ser det
 1. Beteendet varnas
 • Möte med Sportchefen, handlingsplan skapas
 1. Beteendet bearbetas
 • Uppföljning av handlingsplan, max 30 dagar eller X antal tävlingar.
 1. Beteendet får en konsekvens
 • Styrelsen