The KLTK Way

För att alla juniorer ska trivas och utvecklas på bästa sätt inom KLTK:s verksamhet har vi satt upp följande punkter som föräldrar, spelare och ledare ska följa. Vi kallar detta för The KLTK Way. Riktlinjerna är framtagna av ledare samt föräldra- och spelarrepresentanter under ledning av Rädda Barnen. Om någon inte följer dessa punkter vidtas åtgärder enligt åtgärdstrappan.

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Junior- och elitkommitténs ordförande Lina Westberg.

Föräldrar

Du och ditt barn

 • Låt barnets egen vilja vara drivande.
 • Stötta ditt barn.
 • Ge beröm för arbetsinsats och mod att prova nya saker, inte för resultat. Lär barnet ta eget ansvar för sin tennis.
 • Låt barnen initiera eventuella samtal om tennisen, det ska vara deras önskan att prata om tennis.

På klubben

 • Hälsa på spelare, föräldrar och tränare som du träffar.
 • Lär ditt barn ta eget ansvar för sitt material och sin uppvärmning, till exempel genom att bära sin väska och fylla sin vattenflaska själv.
 • Visa respekt mot alla och sprid en positiv energi.
 • Vid frågor, besök klubbens hemsida eller anslagstavlan. Saknas informationen där, mejla ansvarig tränare.

På tävling

 • Hälsa på spelare, föräldrar och tränare som du träffar.
 • Lär ditt barn ta eget ansvar för sitt material och sin uppvärmning, till exempel genom att bära sin väska och fylla sin vattenflaska själv.
 • Ha en lugn approach på läktaren, men applådera gärna fina poäng, oavsett vem som vinner bollen.
 • Ge beröm för spelarens arbetsinsats och uppträdande, men ta inte tränarrollen.
 • Barnen ska själva anmäla sin närvaro till tävlingsledningen och själva ha koll på när de ska gå in på banan.

Gör inte

 • Gå inte in på banan vid träning eller match.
 • Ta inte på dig tränarrollen, utan låt barn och tränare sköta tennisen.
 • Vid tävling, klappa inte vid motståndarens misstag.
 • Lär barnen att ta ansvar för sin prestation. Undanflykter eller att skylla ifrån sig på fusk, dåliga banor eller liknande är aldrig tillåtet.
 • Spring inte och köp bananer, fyll vattenflaskor eller dylikt under match eller pågående träning. Spelaren ska själv ansvara för sina förberedelser.
 • Under match ska du aldrig kommentera domslut eller lägga dig i det som händer på banan. Spelarna och tävlingsledning sköter detta.

Spelare

Du

 • Du är ansvarig för din tennis.
 • Du är ansvarig för att ha koll på och bära din utrustning.
 • Fokusera alltid på det du kan påverka.
 • Kämpa alltid 100 procent.
 • Våga utmana dig själv och testa nya saker.
 • Tänk på efter varje match att det viktigaste är vad du har lärt dig.

På klubben

 • Respektera alla på klubben och var aktsam om klubbens lokaler.
 • Sprid glädje och positiv energi på och utanför banan.
 • Hälsa på alla.
 • Bär din väska själv och fyll själv din vattenflaska. Ha koll på din racket och dina senor.
 • Stötta dina kamrater som du tränar med.

På tävling

 • Du representerar KLTK när du tävlar, så uppträd schyst och korrekt på och utanför banan.
 • Stötta dina klubbkamrater som spelar matcher i samma tävling.
 • Värm upp som ett proffs.
 • Du är ansvarig för att anmäla din närvaro till tävlingsledaren samt att packa och bära din väska, fylla din vattenflaska med mera.
 • Ge alltid 100 procent hela matchen.
 • Vid lagmatcher närvarar du hela matchen, även när du inte spelar själv.

Gör inte

 • Skyll aldrig ifrån dig. Ta ansvar för din insats. Vi kallar ingen motståndare för fuskare, gnetare eller andra uttryck och vi skyller inte på banor, bollar eller annat.

Ledare

Du

 • Du stöttar och uppmuntrar spelarna.
 • Du är en god förebild.
 • Du ger alla spelare uppmärksamhet.

På klubben

 • På klubben vill vi att du sprider positiv energi. Vi vill att du behandlar alla rättvist, hälsar på alla och respekterar alla.

På tävling

 • På tävling vill vi att du sprider positiv energi. Ger feedback till dina spelare. Vi vill att du visar stort intresse och bevakar så många matcher som möjligt.

Åtgärdstrappa

Rädda Barnen rekommenderar oss följande åtgärdstrappa vid bristande efterlevnad.

 1. Beteendet uppmärksammas.
 2. Beteendet varnas.
 3. Beteendet bearbetas.
 4. Beteendet får en konsekvens.

Barn och ungdomar

Beteendet uppmärksammas

Individuellt.
Direkt.
Av dem som ser det.

Beteendet varnas

Möte med spelare och föräldrar. Mötet hålls av tränare eller styrelsemedlem. Handlingsplan skapas.

Beteendet bearbetas

Uppföljning av handlingsplan, max 30 dagar eller ett visst antal tävlingar.

Beteendet får en konsekvens

Styrelsen tar beslut om vilken konsekvens.

Föräldrar

Beteendet uppmärksammas

Individuellt.
Direkt.
Av dem som ser det.

Beteendet varnas

Möte med föräldrar. Mötet hålls av tränare eller styrelsemedlem. Handlingsplan skapas.

Beteendet bearbetas

Uppföljning av handlingsplan, max 30 dagar eller ett visst antal tävlingar.

Beteendet får en konsekvens

Styrelsen tar beslut om vilken konsekvens.

Ledare

Beteendet uppmärksammas

Individuellt.
Direkt.
Av dem som ser det.

Beteendet varnas

Möte med sportchefen. Handlingsplan skapas.

Beteendet bearbetas

Uppföljning av handlingsplan, max 30 dagar eller ett visst antal tävlingar.

Beteendet får en konsekvens

Styrelsen tar beslut om vilken konsekvens.