Verksamhetsberättelse

KLTK Junior- och Tävlingsförening

Klubben har ännu inte genomfört sitt första årsmöte.