Prioriterad gäst

Som prioriterad gäst på KLTK får du ett antal förmåner.

Prioriterad gäst kortet

  • Erbjudandet om att bli Prioriterad gäst är exklusivt för de som ansökt om medlemskap med spelrätt och befinner sig på KLTK:s väntelista.
  • Bokningsrätt av inomhusbanor 1 maj–15 september (ingen bokningsrätt utomhus annat än på ledig bana). Bokningsrätten fungerar under ovan period precis på samma sätt som när KLTK:s medlemmar som innehar Aktiv spelrätt bokar banor inomhus.
  • Tillträde till medlemmars omklädningsrum året runt.
  • Tillträde till KLTK Gymmet året runt.
  • Tillträde till poolområdet maj–september.
  • Fri parkering fem timmar per besök.
  • Prioriterad gäst är välkommen att spela med KLTK-medlem valfritt antal gånger per år. Ordinarie gästavgift erläggs.
  • Prioriterad gäst betalar ingen årlig avgift för väntelista till medlemskap (för närvarande 1 000 kr).
  • Avgift för Prioriterad gäst; 6 000 kr per termin (6 månader).
  • Terminen startar 1 januari respektive 1 juli. Prioriterad gäst förbinder sig endast för den period som återstår av pågående termin.

Ansök om att bli prioriterad gäst