Övrig utbildning

KLTK:s styrelse fortsätter arbetet med att höja nivån hos klubbens medlemmar vad avser domarkunskap, tävlingsledarkunskap och tränarkunskap. Arbetet leds av styrelsens Utbildningskommitté.

Vision och mål:

Utbildningskommittén (UK) ska skapa möjlighet för medlemmarna att utbilda sig till tävlingsledare, domare och tennisledare (tränare).
UK ska verka för och bidra till att KLTK alltid har tillgång till funktionärer med god kunskap och som kan medverka vid olika aktiviteter och tävlingar i klubbens regi.

UK ska verka för att tillgodose klubbens behov av ledare och tränare för att kunna erbjuda klubbens medlemmar en kvalitativ verksamhet i form av tennisträningar, tävlingar, lägerverksamhet och tennisresor.

UK ska skapa ett ökat intresse bland juniorer att efter aktivt tennisutövande fortsätta inom klubbens verksamhet.

Strategi:

UK ska identifiera och rekrytera medlemmar som är villiga att utbilda sig till tävlingsledare, domare och/eller tennisledare för att tillgodose klubbens behov i ett långsiktigt perspektiv.

UK ska hålla sig uppdaterad och informerad om utbildningar som genomförs i Stockholms- och Svenska Tennisförbundets regi.

UK ska ansvara för att medlemmar kontinuerligt erbjuds utbildning till tävlingsledare, domare, funktionär och tennisledare.

Kontakt:

LARS-JOHAN BLOM, ordförande UK, 0709-255 847
Lovisa Ziegler
Sofia Ziegler

Här följer Utbildningskommitténs verksamhetsplan:

Februari
I samband med Kungens Kanna & Drottningens Pris arrangerar Svenska Tennisförbundet i samarbete med KLTK en tvådagarsutbildning lördag-söndag 24-25 februari 2018. Vid behov genomförs både en elitdomar- och förbundsdomarkurs. Som en del av utbildningen verkar man som domare i turneringen. Cirka 3-4 matcher per dag.

Inom ramen för klubbens ordinarie juniorverksamhet genomförs bollkalleutbildning veckorna före Kungens Kanna & Drottningens Pris. Utbildningen sker i samband med den ordinarie veckoträningen.

Mars
Lördagen den 17 mars 2018 arrangeras en klubbdomarkurs främst för klubbens juniorer men alla medlemmar är välkomna.

November
Lördagen den 10 november 2018 arrangeras en klubbdomarkurs främst för klubbens juniorer men alla medlemmar är välkomna.

Utöver klubbens egen kursverksamhet genomför Tennis Stockholm och Svenska Tennisförbundet olika utbildningsprogram.

TENNIS STOCKHOLM

SVENSKA TENNISFÖRBUNDET