Vision & mål

Målen nedan uttrycker en mycket hög ambitionsnivå där både elit och bredd skall kunna samsas. Det är inte realistiskt att vi alltid kommer att uppfylla målen, men målen skall verka som hjälpmedel när verksamheten såväl planeras som bedrivs. Genom en kontinuerlig dialog mellan styrelse, juniorkommitté, tränare, ledare, spelare och föräldrar skall vi kollektivt bidra till att vi ständigt förbättrar verksamheten och att vi så långt det är möjligt når våra mål.

Övergripande mål

De övergripande målen för juniorverksamheten är att:

 • säkerställa klubben en god medlemsrekrytering samt förse klubben och svensk tennis med bra tennisspelare.
 • utveckla spelare som dels är tekniskt, taktiskt och fysiskt starka, dels är självständiga, ansvarsfulla, ödmjuka och socialt utvecklade individer både på och utanför banan.
 • klubben skall bli självförsörjande på tävlingsspelare.
 • alla elever skall utveckla sin tennis till lägst en nivå som möjliggör matchspel med sina kamrater i både singel och dubbel och som ger bra motion.

Resultatmål

Juniorverksamheten har som resultatmål att:

 • minst en elev varje år skall ta steget upp till svensk seniorelitnivå.
 • minst 10 elever skall vara rankade bland de 10 bästa i Sverige i sin ålder.
 • minst 15 elever skall vara rankade bland de 15 bästa i Stockholm för sin ålder.
 • det stora flertalet av eleverna skall förbättra sin ranking år från år.

Som breddmål gäller att minst 30 elever med konkurrenskraft skall delta i Båstadtennisen.

Syfte

I syfte att uppnå målen skall juniorverksamheten:

 • erbjuda en attraktiv tennisutbildning som bidrar till att skapa ett livslångt intresse för tennis.
 • erbjuda adekvat tennisutbildning och klubbgemenskap för såväl juniorer med ambitionen att bli elitspelare som juniorer som främst ser tennisen som en kul och meningsfull fritidssysselsättning. Det innebär att verksamheten skall hålla så hög kvalitet att den attraherar spelare på alla nivåer.
 • stimulera tävlingsspel och träning på egen hand.