Cosy Corner

Cosy Corner är juniorernas eget klubbrum som tillkommit för att skapa trivsel och samhörighet mellan klubbens unga medlemmar. Det är också en plats för läxläsning och ett ställe där man kan förvara och äta mat som man har med sig hemifrån. För att Cosy Corner ska fungera och för att ändamålet med lokalen ska uppfyllas har Junior- och elitkommittén tagit fram en uppförandekod som alla måste följa. De som väljer att bryta mot koden förlorar möjligheten att besöka Cosy Corner.

Uppförandekod Cosy Corner

 • Från det år jag fyller 10 år har jag rätt att använda juniorernas klubbrum – Cosy Corner.
 • Jag öppnar alltid dörren själv till Cosy Corner eftersom jag fått en egen nyckel. Jag förväntar mig inte att mina klubbkompisar ska släppa in mig.
 • Cosy betyder mysigt och trivsamt. Det är mitt och mina klubbkompisars ansvar att se till att vårt klubbrum blir just det.
 • Jag har rätt att känna mig trygg och välkommen till Cosy Corner så snart jag har åldern inne.
 • Jag kan använda Cosy Corner för att läsa läxor, äta mellanmål, spela spel eller bara hänga med mina klubbkompisar.
 • När jag äter eller dricker använder jag inre delen av Cosy Corner. Jag plockar av och diskar efter mig.
 • Jag får gärna använda kylskåpet, micron och köksutrustningen som finns i Cosy Corner.
 • Jag visar hänsyn till alla som vistas i Cosy Corner så att var och en kan ägna sig åt det hen vill göra. Plugga, äta eller spela spel.
 • Om jag och mina kompisar spelar spel i Cosy Corner och andra juniorer ansluter så bjuder jag in dem att vara med och spela med oss.
 • Cosy Corner är skapad för att vi juniorer ska trivas på klubben. Därför är jag rädd om möbler, spel, TV och annat som finns i lokalen.
 • När jag lämnar Cosy Corner så ställer jag i ordning efter mig och mina kompisar så att det blir fint till nästa besök eller besökare.
 • Jag vet att om man ska byta om i Kungl. Tennishallen så får detta endast ske i omklädningsrummen. Jag byter aldrig om i Cosy Corner.
 • Jag är medveten om att Cosy Corner är TV-bevakat och att om jag bryter mot dessa ordningsregler så riskerar jag att bli portad från lokalen.
 • Jag lovar att hjälpa mina klubbkompisar så att vi tillsammans kan följa dessa ordningsregler.