KLTK-konceptet

Klubbens koncept där Du som medlem kan spela från 07.00 på morgonen till sent på kvällen, året runt, genom det personliga bokningssystemet, är den grund på vilken hela klubbverksamheten vilar. Däremellan sker olika aktiviteter så som seriematcher, träning med coach, klubbmatcher, Blixtutmaningen, Dubbel-KM, trivselaktiviteter i samband med tävlingar mm. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de inte är permanenta och att de uppträder vid olika tillfällen och i olika former.

På KLTK kan du spela mycket tennis. Till och med flera gånger per vecka. Du kan spela i stort sett när du vill. Regeln är att den som är bokare spärrar sitt bokningsnummer medan medspelaren inte behöver göra det och kan således boka ytterligare en bana. Du och din partner har då samtidigt tillgång till två bokade tider.

Ibland bör du boka någon eller några dagar i förväg, ibland en dag före eller samma dag, allt beroende på vilken tid du vill spela.

Vårt unika koncept bygger på flexibilitet och tillgänglighet och är därför inte förenligt med det traditionella spel på fasta tider som förekommer på många klubbar. Klubbens medlemmar valde väg i början av 2000-talet, en modern väg som har bärighet in i framtiden.

Om du alltid vill spela en gång i veckan på en viss tid, då bokar du själv direkt efter avslutat spel veckan före. Du kanske inte alltid får samma bana, men helt säkert är någon av de andra banorna lediga. Däremellan kan du spela med annan medlem eller använda den bokning som du får göra efter 17.00 dagen före spel.

Vår målsättning är att inte ta bokningsbara medlemstider ur systemet annat än vid enstaka aktiviteter som då är tillgängliga för alla medlemmar, damer som herrar. Undantaget är klubbens serielag i Svenska Tennisligan. Vår målsättning här är att ha ett lag av god klass i varje kategori. Övriga seriesystem kan klubben av utrymmesskäl inte medverka i.

Prime Time benämns de tider som har över 85% beläggning. På Prime Time begränsas spel med gäst genom högre prissättning, detta för att ge våra medlemmar ökad tillgänglighet, samtidigt som vi behåller möjligheten att spela med gäst.

Vårt koncept är skräddarsytt för den tid vi lever i och det ger oss stora möjligheter till mycket tennis och trevlig samvaro i en miljö som av många anses vara en av världens finaste anläggningar för tennis året om.