Intrum Stockholm Open 2018

Vi fortsätter den uppskattade medlemsförmånen med fri entré till Intrum Stockholm Open. Men för att kunna utnyttja erbjudandet behöver du beställa din personliga medlemsbadge senast den 15 augusti.

Förmånen avser KLTK-medlemmar med Aktiv spelrätt, medlemmar med Temporär spelrätt, Hedersmedlemmar, innehavare av Förtjänsttecknet samt innehavare av Elitnålen.

Anmälan är stängd.