Egna tävlingar

Både Kungl. Lawn Tennis Klubben och KLTK Junior- och Tävlingsförening är flitiga arrangörer av både stora internationella tävlingar så väl som mindre interna.

KUNGENS KANNA & DROTTNINGENS PRIS
FREDAGSSPEL
JUNIOR KM VT 2024 (21-25 maj)

Junior-KM är obligatorisk för samtliga tävlingsspelare men övriga spelsugna juniorer är givetvis välkomna.