Träningsdagbok

Träningsdagbok för 2023

För alla spelare som gör en seriös satsning på sin tennis är det viktigt att man dokumenterar sin träning. Genom att skriva sin träningsdagbok så har man bättre koll på sin träning och sina matcher. Det blir då enklare att följa sin utveckling och notera att man tränar och tävlar på bästa möjliga sätt.

Det blir också lättare för oss tränare att följa er satsning samt komma med tips och råd på hur du kan göra saker ännu bättre. Under de senaste åren har det varit tydligt att de tävlingsspelare som varit noggrannast med sin träningsdagbok är också de spelare som har haft bäst utveckling.

HÄR laddar du ned den unika KLTK-dagboken.

Om du har problem att ladda ned dagboken så kan du maila john.bjorksund@kltk.se så får du dagboken via e-post.

Träningsdagboken ska mailas in till ansvarig tränare varje söndag!