Provspel för juniorer födda 2012

Vi söker ett antal juniorer födda 2012 för en plats i KLTK:s juniorverksamhet.

Vi har 300 barn och ungdomar i klubbens organiserade juniorverksamhet. Varje år rekryterar vi ett antal yngre barn för att fylla på med nya elever. I år gäller detta barn födda 2012. Gällande barn som är äldre än 7 år, läs längst ner på sidan.

Är du född 2012 och intresserad av att bli en del av vår verksamhet så kom till oss för provspel.

Välkommen till Kungl. Tennishallen söndagen den 5 maj 2019.

Tid: kl. 12.00 – 14.00

För att både våra tränare och medverkande juniorer ska få ut maximalt av provspelet så kan inte målsman eller annan medföljande vara närvarande under själva aktiviteten.

Provspelsaktiviteten kostar 160 kronor som betalas direkt vid anmälan. Besked om vi kan erbjuda en plats i verksamheten meddelas senast den 23 augusti 2019.

För barn födda 2004 – 2011 gäller följande:
Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå av samma kön.

Vanligtvis får vi kännedom om dessa lediga platser efter sommarlovet. Vi kommer då att på denna hemsida fredagen den 13 september klockan 12:00 anslå vilka lediga platser som är aktuella att tillsätta utifrån:

1. Ålder
2. Kön
3. Spelnivå

Om man då vill aspirera på någon av de lediga platserna kan man anmäla sig till ett provspel som äger rum fredagen den 20 september klockan 17.00 i Kungl. Tennishallen.