Fysträning

Klubben lägger stor vikt vid fysträning och ser det som en lika viktig del av tennisutvecklingen som tennisträningen. Vår fysträning är indelad i tre delar: uppvärmningsprogram, fysprogram, klubbfysen och sedan tillkommer kommer även träningsdagboken.

På onsdagar kl. 19-20 är det öppen fysträning för samtliga juniorer i verksamheten.

Uppvärmningsprogram

Ska genomföras inför träningar och matcher. Tar 10-15 minuter och innehåller övningar som ger en bra allsidig bas med rörlighet, koordination, snabbhet, styrka och uthållighet.

Här kan ni titta på de olika uppvärmningsprogrammen;

UPPVÄRMNINGSPROGRAM (hopprep)

UPPVÄRMNINGSPROGRAM GRUNDSKOLA (hopprep)

UPPVÄRMNINGSPROGRAM (proffs)

UPPVÄRMNINGSPROGRAM (junior)

Fysprogram

Det finns program för Styrka, Snabbhet och Hopp-träning som spelarna ska jobba med själva under veckan, förslagsvis i samband med sin träning. Snabbhetsprogrammet ska helst göras innan tennis, styrka och hopp gör du efteråt. Ju bättre du vill bli på tennis desto oftare gör du programmen.

Här kan ni titta på de olika fys-programmen;

HOPP-PROGRAMMET

STYRKEPROGRAMMET

SNABBHETSPROGRAMMET