Poängsystem för din spelnivå

Varje vecka arrangerar KLTK:s tränare olika aktiviteter för klubbens seniorer. Vi vänder oss till spelare på många olika nivåer.

För att kunna genomföra dessa aktiviteter behöver vi först ett system för att klassificera deltagarnas spelnivå. Vi tror att kvalitén på våra nya aktiviteter förbättras avsevärt om man formar dem efter spelare på en likvärdig spelnivå.

För detta ändamål har vi skapat ett poängsystem som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver spelarens aktuella nivå. Inspirationen till systemet är hämtat från USA och Kanada. Det är KLTK:s privattränare som fördelar poängen i syfte att skapa jämna träningsgrupper. Den som har ambitionen att förbättra sina poäng kan tydligt se vad som krävs för att erhålla fler poäng och därmed kvalificera sig för nästa nivå.

Tränarna kommer endast att poängsätta de medlemmar som har intresse av att delta i våra nya träningsaktiviteter. Aktuella poäng kan endast ses av tränarna och den enskilde medlemmen, såvida man inte väljer att publicera sina poäng. Syftet med att publicera sina poäng är att signalera till övriga medlemmar att ”jag söker någon att spela med och jag befinner mig på denna nivå. Hör gärna av dig”.

Vill du bli poängsatt och tidigare har haft kontakt med våra tränare, skicka ett mejl till GORDAN DIVLJAK som är den som koordinerar vårt nya tränarkoncept. Har du aldrig varit i kontakt med någon av våra tränare tidigare så studera poängsystemet och anmäl dig till en aktivitet som du tror passar dig. Därefter kommer du att få din nivå specificerad.

Har du frågor angående vårt poängsystem så kontakta Gordan Divljak 0706-170 777. Våra roliga och givande träningsaktiviteter finns att finna på hemsidan och i bokningssystemet. Det är via bokningssystemet MyCourt som man anmäler sig till aktiviteterna.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM POÄNGSYSTEMET I DETALJ.