Ennerberg i Etern

I veckan gästades Tennismagasinets Podcast av vår egen Magnus Ennerberg, presenterad som "en av vårt lands mest populära coacher". Lyssna på Linus Erikssons inspirerande samtal med Magnus och ta del av hans tankar kring hur vi tillsammans kan utveckla svensk tennis.

I det två timmar långa avsnittet får vi höra Magnus visioner om tennis i allmänhet och Academy of KLTK i synnerhet. Vilka vägar finns det för att nå tennisens absoluta topp och vad behövs i en miljö för att ta fram internationella spelare?

Magnus redogör också för den tio sidor långa skrivelsen han skickat in till Svenska Tennisförbundet med förslag på förändringar inom svensk tennis. Han förespråkar bland annat ett större och djupare samarbete mellan tränare och klubbar i landet för att tillsammans nå en högre nivå. Han menar att tränare ofta har olika styrkor inom de viktiga kunskapsfälten teknik, pedagogik, teori och egen erfarenhet och det finns en enorm potential att lära av varandra. Han talar också om vikten av att kunna främja både bredd och spets och vilka som är svensk tennis styrkor och svagheter.

Magnus får i början av programmet frågan varför han älskar tennis. Han beskriver med espri sportens excellens och inneboende magi och landar i den uppenbara retoriska frågan: Hur kan inte alla älska tennis?

Unna dig själv att lyssna på hela podcasten HÄR.