Årsmötet genomfört

Den 18 maj hölls Kungl. Lawn Tennis Klubbens årsmöte. I år genomfördes mötet digitalt via Microsoft Teams. Därmed lades klubbens 124:e verksamhetsår till handlingarna.

Marcus Wallenberg hälsade alla deltagare välkomna. Han påminde om den i augusti 2020 bortgångne hedersledamoten Lasse Ölanders stora betydelse för KLTK:s utveckling de senaste decennierna. Lasse Ölander hedrades med en tyst stund.

Marcus Wallenberg omvaldes till ordförande, så även styrelseledamöterna Hans Hedström, Lina Westberg och Pontus Ekman.

Till ny ledamot i valnämnden utsågs Stefan Dahlbo.

Academy of KLTK:s chefstränare Rickard Billing var inbjuden till mötet för att tala om elitsatsningen och dess framtidsplaner, som bland annat innebär ett fördjupat samarbete med den ordinarie verksamheten samt en ökad synlighet gentemot alla klubbens medlemmar.