Årsmöte

På lördagen höll Kungl. Lawn Tennis Klubben årsmöte.

Marcus Wallenberg omvaldes till ordförande och Jeanette Mattsson, Johan Eklöw samt Henrik Bergman invaldes till nya ledamöter i styrelsen. Björn Björnsson, Ingela Baltscheffsky och Lars Ölander hade avböjt omval.

Tom Rune och Carl Urban lämnade valberedningen och ersattes av Lars Ölander och Ingela Baltscheffsky.