Väntelista

Du som står på vår väntelista för medlemskap i klubben har fått ett nummer så att du själv kan följa hur du avancerar på listan. Klicka på DENNA LÄNK så ser du aktuell väntelista.