Träningsschema VT18

Information om träningstider våren 2018

Träningstiderna för VT-2018 är samma som under HT-2017. I de fall det sker ändringar aviseras detta via e-post direkt till berörd spelare.