Träning på egen hand

Vi på KLTK rekommenderar att eleverna kompletterar den schemalagda träningen med egen träning. Den egna träningen är väl så viktig som den schemalagda, inte bara under de perioder under året som KLTK inte erbjuder någon träning. För de spelare som har höga mål med sin tennis är det en nödvändighet. Ingen golf- eller fotbollsspelare skulle komma på tanken att begränsa sin träning till de stunder det finns en tränare närvarande.

Det är viktigt för alla juniorer att få en bred bas i sitt idrottskunnande samt att den egna viljan ska vara den drivande kraften. Vi delar in en spelares utbildning i tre delar och alla delarna är lika viktiga att få med.

För att underlätta träning på egen hand äger elever i KLTK:s juniorverksamhet rätt att avgiftsfritt spela på lediga banor i Kungl. Tennishallen. Villkoret är att detta anmäls till receptionen i foajén innan spelet påbörjas. Bokningen kan göras 5 minuter före spelstart och väljer man att inbjuda en icke medlem erläggs ordinarie gästavgift (190 eller 280 kronor beroende på dag och tid).