KLTK/Red Line

KLTK vill inte bara fokusera på själva klubben och dess medlemmar. Vi vill även vara en aktiv spelare i det samhälle vi verkar inom och vi vill engagera oss där vi tror att vi gör nytta.

Vi är övertygade om att KLTK genom den tennisspsort vi älskar kan bidra till ett bättre samhälle för många. Genom olika aktiviteter driver vi ett integrationsprojekt för ungdomar, ett projekt vi kallar KLTK/Red Line. Vi tror att idrott är ett utmärkt verktyg för att föra barn och ungdomar närmare varandra.

I KLTK:s stadgar från första verksamhetsåret 1896 står det att en av våra huvudmål är att utbilda goda tennisspelare. Det har vi gjort ända sedan dess. Redan vid OS i London 1908 fanns där klubbkamrater som vann medaljer. Sedan dess har ett stort antal medlemmar triumferat i Grand Slam, Davis Cup och ATP.

Grunden kommer från den egna juniorverksamheten som har över 500 elever i olika utbildningsprogram. De flesta utbildar vi till goda motionärer, några fåtal till goda tävlingsspelare och sist men inte minst någon enstaka till en god elitspelare.

Klubbens tränare, under ledning av Aftab Baig, besöker skolor och förskolor i syfte att introducera tennis. Vi bjuder på några roliga timmar och samtidigt lämnar kvar utrustning som barnen kan använda efter att vi lämnat.

AELTC i Wimbledon är vår förebild genom deras mångåriga arbete med att sprida tennisen till områden där den inte är ett naturligt val. Projektet i London har varit mycket framgångsrikt och banbrytande.

Vi har på nära håll studerat Wimbledons juniorprojekt och ser att vi kan göra minst lika stor nytta för tennissporten i Stockholm som de har gjort för London. Engelsmännens projekt, som går under namnet WJIT (Wimbledon Junior Tennis Initiativ), har hitintills introducerat tennis för 150.000 barn. Inte mindre än 4.000 av dessa har sedan erhållit stipendium för att träna vidare i klubbens försorg.