Terminsstart

Vårterminen för KLTK:s juniorverksamhet startar.

Terminsstarten uppskjuten till 25 januari på grund av pandemi.