Tävlingsresa Båstad

KLTK:s tränare närvarar som coacher och ledare i samband med Corem Open i Båstad, 9 - 24 juni.