Provspel höst

Vi arrangerar ett "sista minuten-provspel" för barn födda 2006 - 2015 fredagen den 13 september i Kungl. Tennishallen.

För barn födda 2006 – 2015 som är intresserade av en plats i KLTK:s juniorverksamhet gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå och av samma kön.

Vi vill framhålla att den som tilldelas platsen inte är den som har den högsta nivån utan det blir den elev som passar bäst in i den aktuella gruppen.

De eventuella lediga platserna annonseras här cirka två veckor innan provspelet. I samband med det öppnar även anmälan.