Föräldramöte – KLTK:s juniorverksamhet

Alla föräldrar till barn i klubbens juniorverksamhet hälsas välkomna till detta viktiga möte där vi kommer presentera klubbens verksamhet samt får lyssna på en intressant gästföreläsare. Mötet äger rum i PQ-salen tisdagen den 10 september 18.00 - 20.00.