BINGO Stockholm Open

Grundskolan inbjuds till BINGO i samband med Stockholm Open.

Måndagen den 14/10 inbjuds Grundskolan till BINGO under Stockholm Open.

Ett separat mail skickas ut till spelarna i Grundskolan.