Båstad – Corem Open

KLTK:s tränare närvarar som coacher och ledare i samband med Corem Open i Båstad, 12 - 18 årsklasserna.