Årsmöte 2020

Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet till ett senare datum. Kallelse utsändes till medlemmarna fyra veckor innan mötet.