Bokning & incheckning

Bokning allmänt

Den medlem som bokar en tid måste också själv spela på den bokade tiden.

Eventuell betalning för tiden erlägges alltid före spel. Ändras bokning beträffande medspelare anmäles detta i receptionen innan spel. Kan den bokade tiden ej utnyttjas skall avbokning ske senast 60 minuter före utsatt tid. Minst två spelare ska registreras per bana annars utgår en gästavgift (undantaget bana 5 som har bollmaskin).

Vårt banbokningssystem är unikt och ger rätt utnyttjat samtliga medlemmar god och samma tillgång till tennisbanor. Rent spel, ärlighet och hänsynstagande är en förutsättning för att vårt unika banbokningssystem ska fungera. Bokningarna måste därför göras utifrån god etik och moral.

Medlemmar kan spela med andra medlemmar, med gäster eller med klubbens samarbetande tränare. Tennislektioner är inte öppna för icke medlemmar och medlemmar med begränsad bokningsrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.

Medlem som överutnyttjar bokningssystemet och i strid mot vår fair play policy tillskansar sig ett orättvist stort antal tennistider kan komma att kontaktas av styrelsen och riskerar, om inte spelmönstret därefter ändras, att få sitt spelutrymme begränsat. Om styrelsen finner att vårt mål att alla medlemmar ska ha god och samma tillgång till tennisbanor är hotat är det styrelsens uppgift att agera.

Styrelsen bestämmer slutligt över det spelutrymme som medlemmar tilldelas.

No show

En bokad bana som inte avbokas 60 minuter före planerad spelstart och som sedan står oanvänd kallar vi ”no show”. Efter tre (3) ”no show” under en 12-månadersperiod förlorar medlemmen sin bokningsmöjlighet under åtta veckor.

Incheckning

När du kommer till klubben för att spela tennis följer en incheckningsprocedur som beskrivs här.

Anledningen till dessa rutiner är att vi vill ha bättre information om vilka som spelar på våra banor och vi vill spara el genom att endast tända belysningen på de banor som används. Dessutom kommer våra medlemmar, inte minst juniorerna, att kunna spela på de banor som medlemmar bokar men som inte används. En slags ”andrahandsmarknad” som vi tror kommer att uppskattas på tider där det är trångt om saligheten.

Helt kort vill vi värna Klubbens ekonomi samt öka tillgängligheten på lediga banor.

  • Alla medlemmar skall anmäla sig i receptionen innan spel. (gäller ej vid träning i Juniorakademien).
  • Samtliga spelare på banan skall i förväg registreras.
  • Alla avgifter skall betalas i receptionen innan spel.
  • Minst två spelare måste registreras per bana annars utgår en gästavgift (undantaget bana 5 som har bollmaskin).
  • Vid kontroll på banan skall medlem visa medlemskort/uppge namn.
  • Juniorer och seniorer får spela på banor där ingen dyker upp men måste anmäla detta i förväg till receptionen. Juniorer prioriteras framför seniorer.
  • Receptionen för statistik över ”no show”.
  • Har du frågor om bokning eller incheckning så kontakta kansliet på 08-459 15 15 alt. kansli@kltk.se.