Föreläsning Trygg tennis för spelare 8-13 år kl.17.00