Föreläsning Trygg tennis för spelare 14-19 år kl. 18.15