Anmälan till informationsmöte torsdag 26 januari 2023 kl. 07.30 (begränsat med platser)