Anmälan till informationsmöte tisdag 24 januari 2023 kl. 18.00 (begränsat med platser)