Svensk Tennisrating

Jämnare matcher, roligare tävlingar och möjlighet till nya spännande tävlingsformer. Nu tar Svenska Tennisförbundet nästa steg mot bättre tävlingstennis genom lanseringen av ett nytt nivåbaserat ratingsystem.

För att se instruktionsvideon, KLICKA HÄR.

En av svensk tennis gemensamma målsättningar 2020 är att fler ska tävla mer och att antalet tävlingsspelare ökar.

Därför har en av Svenska Tennisförbundets fem stora satsningar 2017-2018 varit att ta fram ett nytt rankingsystem med målet är att förändra tävlandet så att spelare i högre grad än i dag tävlar mot jämbördiga motståndare. Det innebär roligare och jämnare matcher för alla – en bra grogrund för att öka antalet tävlingsspelare på alla nivåer och i alla kategorier.

Svensk Tennisrating skiljer sig på några punkter mot den nuvarande Tennispoängen som lanserades i början av 90-talet. Det nya systemet bygger på ”head to head”-principen. Det betyder att det enda som påverkar tennisratingen är om spelaren vinner eller förlorar sin match, oavsett vilken tävling eller omgång det är. Det är ett mer snabbrörligt system än tidigare och man kommer att se förändringarna fortare – både uppåt och nedåt. Dessutom är det enklare att förstå.

Svensk Tennisrating består av sju nivåer – sju (7) är startnivå och ett (1) är där elitspelarna finns. Inom varje nivå har spelarna en egen rating. Nivån och ratingen kommer att uppdateras tre gånger per år (januari, maj och september). Därtill kommer spelaren under hela året att kunna följa sin rating som visar åt vilket håll man är på väg och hur matchresultaten påverkar ratingen.

I januari det år man fyller 13 börjar spelarens resultat att beräknas i ratingsystemet.

Vad händer nu?

Januari 2019: I slutet av 2018 räknas den sista Tennispoängen fram baserat på de resultat som gjorts under året. Tennisratingen i januari 2019 visar vilken startrating spelaren har när den nya Tennisratingen beräknas i maj 2019. För januari-april (period 1) 2019 används den framräknade Tennispoängen för januari 2019 för spelordning i seriespel, ”cut-off” och seedning.

Maj 2019: I maj sker förändringen! Då beräknas resultat gjorda januari-april med hjälp av den startrating som man fått i januari och i maj presenteras den första framräknade Tennisratingen med nivåer.

September 2019: Andra beräkningen av tennisrating baserat på resultat gjorda maj-augusti

Januari 2020: När vi använt systemet i ett år (januari 2020) kommer det att utvärderas och finjusteras.

Detaljerade bestämmelser om beräkningsfaktorerna för Svensk Tennisrating kommer att publiceras så snart de är slutgiltigt fastställda. Mer information om nya tävlingsformer och klassindelning kommer inför sommarens tävlingsperiod.